Olemme saaneet tiedon, että Zolvan nimissä on liikkeellä erilaisia huijausviestejä. Lisätietoja huijausviesteistä löydät klikkaamalla tästä linkistä.

Talouden pulssi on nyt 62 – Tästä se kertoo

14 maalis 2023, 8:17 GMT

Talouden pulssi on nyt 62 – Tästä se kertoo

Zolvan CFO-barometri kuvaa talousjohtajien näkemyksiä suuryritysten talouden kehityksestä.

Perintäyhtiö Zolvan ensimmäinen CFO-barometri on julkaistu. Suomen suurimpien yritysten talousjohtajien vastauksissa kova hajonta.

Talousjohtajien usko Suomen suurimpien yritysten kasvuun ja kannattavuuteen on lähikuukausina kovalla koetuksella. Peräti 40 prosenttia perintäyhtiö Zolvan CFO-barometriin vastanneista talousjohtajista ennustaa kasvun ja kannattavuuden jäävän heikoksi tai välttäväksi kolmen seuraavan kuukauden aikana.

”Korkea inflaatio ja kuluttajien varovaisuus varmasti vaikuttavat pulssin tuloksiin heikentävästi.”

LAURI KOSLOFF, TALOUSJOHTAJA

Kaikki vastaukset huomioiden yritysten Talouden pulssi jäi 62 pisteeseen. Vastausten hajonta on suuri, sillä heikoin pistemäärä oli 20 pistettä ja korkein 96. Maksimi pistemäärä oli sata.

Zolvan talousjohtaja Lauri Kosloff pitää suurta hajontaa yllättävänä ja huolestuttavana.

– Osassa yrityksissä tulos indikoi vahvasti heikkenevää tilannetta ja jopa vaikeuksia yritystoiminnan jatkon kannalta. Elinkeinoelämän keskusliiton tuottama suhdannebarometri tukee myös näkemystä yritysten alhaisista odotuksista. Korkea inflaatio ja kuluttajien varovaisuus varmasti vaikuttavat pulssin tuloksiin heikentävästi. Talouspäättäjät ovat tosin yleensä hieman varovaisia arvioissaan varsinkin kasvun osalta, Kosloff sanoo.

Talouden pulssin pisteytys on tehty siten, että 0–10 pistettä tarkoittaa vaaraa ajautua konkurssiin. 11–30 pistettä on puolestaan heikko, 31–49 pistettä on välttävä, 50–75 pistettä on tyydyttävä, 76–85 on hyvä ja yli 85 pistettä on erinomainen taso.

Jako kahteen leiriin investoinneissa

Talousjohtajilta kysyttiin myös maksuviiveiden määrän kehityksestä edellisen kolmen kuukauden aikana, arviota luottotappioiden määrästä ja yritysten seuraavan 12 kuukauden investointihalukkuudesta.

Vastausten perusteella asiakkaiden maksuviiveet ovat olleet jonkin verran kasvussa. Samalla 30 prosenttia vastaajista ennustaa luottotappioiden kasvavan lähikuukausina.

Lauri Kosloff, Zolva Suomen talousjohtaja

– Osalle yrityksistä kehitys on huolestuttava ja varmasti aiheuttaa aktiivisia toimenpiteitä riskienhallintaan. Toisaalta suurin osa vastaajista arvioi tilanteen säilyvän samanlaisena kuin nyt. Oletettavaa on, että luottoriskienhallinta on yrityksissä yleisesti hyvällä tolalla, Kosloff kertoo.

Hänen mukaansa yksi kiinnostava havainto CFO-barometrin tuloksista liittyy investointihalukkuuteen ja vastausten kovaan hajontaan. Vastaajista 40 prosenttia uskoo investointien kasvuun seuraavan 12 kuukauden aikana. Samaiset 40 prosenttia on toista mieltä.

– Vuoden investointiperspektiivi antaa pientä toivetta talouden päättäjien luottamuksen palautumisesta. Epävarmuus taloudessa ja rahoitusmarkkinoiden kiristyminen ovat varmasti myös vaikuttaneet merkittävästi investointihalukuuteen. On kiinnostavaa nähdä, mihin suuntaan näkymät kääntyvät kevään edetessä, Kosloff sanoo.

Zolvan CFO-barometri toteutettiin helmikuussa verkkokyselynä. Vastaajia oli 33.

Seuraava barometrin kysely on huhtikuussa ja kyselyn tulokset julkaistaan toukokuussa.

Zolva lyhyesti

  • Perustettu 2021
  • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
  • Konsernin liikevaihtoennuste noin 50 MEUR
  • 650 työntekijää
  • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

Subscribe to our newsletter
This site is registered on wpml.org as a development site.