Zolva är din pålitliga partner i alla skeden av fakturans livscykel

VÅRA TJÄNSTER

Zolva erbjuder ditt företag tjänster för alla skeden i fakturans livscykel. Våra tjänster omfattar bland annat förmedling av fakturor, reskontratjänster, påminnelse- och inkassotjänster samt köp av fordringar.

FAKTURERING OCH RESKONTRA
FAKTURERING OCH RESKONTRA

Försenade betalningar och inkasso tar på din kärnverksamhets resurser – genom att lägga ut hanteringen av fordringar sparar du tid, pengar och minskar betalningsförseningar.

 • Minska betalningsförseningarna
 • Spara tid och pengar
 • Förbättra kassaflödets förutsägbarhet
Påminnelse<br>och inkasso
Påminnelse
och inkasso

Vi hjälper ditt företag att ta hem förfallna fordringar på ett effektivt sätt och med respekt för din kundrelation. Vi erbjuder de mest lämpliga lösningarna för varje situation.

 • Optimera kreditförluster
 • Snabbare kassaflöde
 • Förbättra hanteringen av förfallna fordringar
FORDRINGSKÖP<br><br>
FORDRINGSKÖP

Genom att sälja ditt företags fordringar effektiviserar du kassaflödet, förbättrar förutsägbarheten och frigör tid. Fordringar kan säljas som fortlöpande försäljning eller som engånsförsäljning.

 • Effektivisera kassaflödet
 • Förbättra förutsägbarheten
 • Frigör tid från hanteringen av förfallna fordringar

FAKTURANS LIVSCYKEL

0

Fakturering

14

Påminnelse

28

Indrivning

60

Rättslig indrivning

90->

Efterkrav / Köp av fordringar

Tidslinje

Fakturans livscykeltjänst

Förmedling av fakturor och reskontra

Påminnelsetjänst

Indrivningstjänst

Köp av fordringar – fortlöpande och engångsköp

 • Förmedling av fakturor
 • Kundreskontra
 • Betalningsövervakning
 • Betalningspåminnelse
 • Telefonindrivning
 • SMS-påminnelse
 • E-postpåminnelse
 • Frivillig indrivning
 • Rättslig indrivning
 • Efterkrav
 • Internationell indrivning
 • Juridiska frågor
 • Skuldsaneringar
 • Företagssaneringar
 • Köp av fordringar – fortlöpande köp
 • Köp av fordringar – engångsköp

VI ÄR ZOLVA

VISION

Zolva's vision är att förenkla kredithanteringen. Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster för att hjälpa företag och deras kunder när det gäller utmaningar som rör kredithantering och ekonomi.

Alla ekonomiska utmaningar och situationer är individuella. Vi erbjuder den mest lämpliga lösningar för varje situation.

arrow

VÅRA VÄRDERINGAR

Respekt

Empati

Innovativitet

VÅRA VÄRDERINGAR

Respekt

Vi är djärva, smidiga och personliga och behandlar alla med värdighet och respekt. Zolvas kommunikation sätter individen i fokus och vi strävar efter att ge en personlig upplevelse.

Empati

Vi bemöter personer i utmanade situationer med empati. Allt vi gör utgår från individen. Vi har ett humant perspektiv i alla delar av problemlösningsprocessen.

Innovativitet

Vi strävar efter att utmana och utveckla kredithanterings-
branschen. Genom vår teknik-
baserade plattform kan vi erbjuda våra kunder flexibla lösningar, vilket gör oss djärva och annorlunda.

arrow

MISSION

Vi är en föregångare inom kredithantering och en vägvisare inom vår bransch. Vi hjälper företag, kreditinstitut och deras kunder med problem som rör skuldförhållanden.

Namnet Zolva betyder vägvisare. Zolva är en föregångare inom branschen och erbjuder lösningar för skuldförhållanden mellan våra företagskunder och deras kunder.

Vi hjälper företag, kreditinstitut och deras kunder med problem som rör skuldförhållanden.