Vi hjälper dig ta hand om din skuld utan några onödiga kostnader. Här hittar du hjälp för att lösa din situation, information om våra alternativa betalningslösningar och vanliga frågor.

Kontakta vår kundservice

Klicka här

Frågor gällande betalningar

Jag vill betala

Logga in på vår Oma Zolva-tjänst. Du kan kontrollera aktuella uppgifter om dig och betala din skuld direkt via tjänsten.

Jag kan inte betala hela skulden på en gång, vad ska jag göra?

Vi förstår bra att din ekonomiska situation kan göra det svårt att betala just nu. Du kan göra upp en betalningsplan genom att logga in på vår ”Oma Zolva”-tjänst. Du kan också kontakta vår kundservice. Tillsammans kan vi utarbeta en betalningsplan som passar din situation.

Jag kan inte betala just nu, vad ska jag göra?

Kontakta vår kundservice så snart som möjligt så hittar vi tillsammans en lösning på din situation. Du kan skicka oss ett meddelande genom att logga in på vår Oma Zolva-tjänst.

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar eller kontaktar oss senast på förfallodagen fortsätter vi indrivningen. När indrivningen fortskrider uppstår tilläggskostnader. Om indrivningen fortskrider till rättslig indrivning kan detta medföra en betalningsstörning i dina kredituppgifter. Därför rekommenderar vi att du kontaktar vår kundservice så snart som möjligt för att vi ska kunna hitta en lösning på din situation.

Jag har redan betalat min skuld och fick ett nytt brev med fler kostnader. Måste jag betala?

Ja: Om indrivningsprocessen har fortskridit innan betalningen syns på mottagarens konto måste den i brevet individualiserade kostnadsandelen betalas. Indrivningskostnaderna börjar uppstå när indrivningsåtgärderna inleds, det vill säga redan innan indrivningsbrevet skickas.

Nej: Om transaktionen har registrerats innan indrivningsåtgärderna har inletts (vanligtvis en dag före brevets datering) behöver kostnaderna inte betalas. Om du är osäker kan du kontrollera detta genom att logga in på vår Oma Zolva-tjänst eller genom att kontakta vår kundservice.

Måste jag meddela Zolva att jag har betalat?

Nej, du behöver inte meddela oss om din betalning. Vi avslutar indrivningen genast när vi har tagit emot din betalning. Du kan kontrollera situationen via vår Oma Zolva-tjänst. Kom ändå ihåg att det kan ta några dagar innan din betalning syns i vårt system.

Kan jag få längre betalningstid?

Om du inte kan betala hela summan på en gång, senast på förfallodagen, ska du kontakta oss för att komma överens om förlängd betalningstid. Kontakt vår kundservice så snart som möjligt.

Betalningsplan

Jag vill göra upp en betalningsplan, vad ska jag göra?

Du kan göra upp en betalningsplan genom att logga in på vår Oma Zolva-tjänst. Du kan också kontakta vår kundservice så gör vi tillsammans upp en betalningsplan som passar just dig.

Kan jag ändra den uppgjorda betalningsplanen?

Om du vill ändra den betalningsplan som har gjorts upp för dig ska du kontakta vår kundservice före nästa förfallodag.

Vad händer om jag inte följer den betalningsplan som har gjorts upp för mig?

Om du inte följer betalningsplanen fortsätter vi indrivningen. När indrivningen fortskrider uppstår tilläggskostnader. Om indrivningen fortskrider till rättslig indrivning kan detta medföra en betalningsstörning i dina kredituppgifter. Därför rekommenderar vi att du kontaktar vår kundservice så snart som möjligt för att vi ska kunna hitta en lösning på din situation.

Jag har en avvikande åsikt om fakturan

Jag fick ett ogrundat inkassobrev, vad ska jag göra?

Om du har fått ett inkassobrev för en faktura du inte känner igen eller som du tror gäller någon annan ska du kontakta vår kundservice så snart som möjligt. Vi går igenom frågan tillsammans. Kontakta oss också om du har fått ett inkassobrev som är riktat till en annan person eller fel adress.

Fakturan är fel, vad ska jag göra?

Om du tror att fakturan du fick är fel ska du kontakta vår kundservice så snart som möjligt. Det är viktigt att tydligt förklarar varför du anser att fakturan är fel. Vi kontaktar faktureraren och avbryter behandlingen av ditt ärende tills vi har rett ut saken.

VANLIGA FRÅGOR

VANLIGA FRÅGOR

Vi får många frågor från personer som är i samma situation som du. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Frågor gällande betalningar
Jag vill betala

Logga in på vår Oma Zolva-tjänst. Du kan kontrollera aktuella uppgifter om dig och betala din skuld direkt via tjänsten.

Jag kan inte betala hela skulden på en gång, vad ska jag göra?

Vi förstår bra att din ekonomiska situation kan göra det svårt att betala just nu. Du kan göra upp en betalningsplan genom att logga in på vår ”Oma Zolva”-tjänst. Du kan också kontakta vår kundservice. Tillsammans kan vi utarbeta en betalningsplan som passar din situation.

Jag kan inte betala just nu, vad ska jag göra?

Kontakta vår kundservice så snart som möjligt så hittar vi tillsammans en lösning på din situation. Du kan skicka oss ett meddelande genom att logga in på vår Oma Zolva-tjänst.

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar eller kontaktar oss senast på förfallodagen fortsätter vi indrivningen. När indrivningen fortskrider uppstår tilläggskostnader. Om indrivningen fortskrider till rättslig indrivning kan detta medföra en betalningsstörning i dina kredituppgifter. Därför rekommenderar vi att du kontaktar vår kundservice så snart som möjligt för att vi ska kunna hitta en lösning på din situation.

Jag har redan betalat min skuld och fick ett nytt brev med fler kostnader. Måste jag betala?

Ja: Om indrivningsprocessen har fortskridit innan betalningen syns på mottagarens konto måste den i brevet individualiserade kostnadsandelen betalas. Indrivningskostnaderna börjar uppstå när indrivningsåtgärderna inleds, det vill säga redan innan indrivningsbrevet skickas.

Nej: Om transaktionen har registrerats innan indrivningsåtgärderna har inletts (vanligtvis en dag före brevets datering) behöver kostnaderna inte betalas. Om du är osäker kan du kontrollera detta genom att logga in på vår Oma Zolva-tjänst eller genom att kontakta vår kundservice.

Måste jag meddela Zolva att jag har betalat?

Nej, du behöver inte meddela oss om din betalning. Vi avslutar indrivningen genast när vi har tagit emot din betalning. Du kan kontrollera situationen via vår Oma Zolva-tjänst. Kom ändå ihåg att det kan ta några dagar innan din betalning syns i vårt system.

Kan jag få längre betalningstid?

Om du inte kan betala hela summan på en gång, senast på förfallodagen, ska du kontakta oss för att komma överens om förlängd betalningstid. Kontakt vår kundservice så snart som möjligt.

Betalningsplan
Jag vill göra upp en betalningsplan, vad ska jag göra?

Du kan göra upp en betalningsplan genom att logga in på vår Oma Zolva-tjänst. Du kan också kontakta vår kundservice så gör vi tillsammans upp en betalningsplan som passar just dig.

Kan jag ändra den uppgjorda betalningsplanen?

Om du vill ändra den betalningsplan som har gjorts upp för dig ska du kontakta vår kundservice före nästa förfallodag.

Vad händer om jag inte följer den betalningsplan som har gjorts upp för mig?

Om du inte följer betalningsplanen fortsätter vi indrivningen. När indrivningen fortskrider uppstår tilläggskostnader. Om indrivningen fortskrider till rättslig indrivning kan detta medföra en betalningsstörning i dina kredituppgifter. Därför rekommenderar vi att du kontaktar vår kundservice så snart som möjligt för att vi ska kunna hitta en lösning på din situation.

Jag har en avvikande åsikt om fakturan
Jag fick ett ogrundat inkassobrev, vad ska jag göra?

Om du har fått ett inkassobrev för en faktura du inte känner igen eller som du tror gäller någon annan ska du kontakta vår kundservice så snart som möjligt. Vi går igenom frågan tillsammans. Kontakta oss också om du har fått ett inkassobrev som är riktat till en annan person eller fel adress.

Fakturan är fel, vad ska jag göra?

Om du tror att fakturan du fick är fel ska du kontakta vår kundservice så snart som möjligt. Det är viktigt att tydligt förklarar varför du anser att fakturan är fel. Vi kontaktar faktureraren och avbryter behandlingen av ditt ärende tills vi har rett ut saken.

VANLIGA FRÅGOR

BETALNINGSLÖSNINGAR

BETALNINGSLÖSNINGAR

Vi på Zolva anser att det ska vara enkelt att betala skulder. Du sköter enklast dina betalningar via vår Oma Zolva-tjänst där du hittar det betalningsalternativ som passar dig bäst. Du kan också betala genom att använda betalningsuppgifterna i vårt brev. Kom ihåg att ange referensnumret när du betalar.

BETALNINGSLÖSNINGAR

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE

Du kan sköta dina ärenden i Oma Zolva-tjänsten när det passar dig bäst. I Oma Zolva kontrollerar du enkelt dina fakturor och sköter dina betalningar.

Du kan också kontakta vår kundservice. Meddela alltid ditt ärendenummer när du kontaktar oss.

Kontaktuppgifter