Olemme saaneet tiedon, että Zolvan nimissä on liikkeellä erilaisia huijausviestejä. Lisätietoja huijausviesteistä löydät klikkaamalla tästä linkistä.

Onko pohjakosketus sittenkin nähty? Talouden pulssissa valonkajoa

28 marras 2023, 7:48 GMT

Onko pohjakosketus sittenkin nähty? Talouden pulssissa valonkajoa

Zolvan CFO-barometrin tulokset ovat toiveikkaita. Talouden pulssi koheni viidellä pisteellä.

Talousjohtajien vastauksissa kumpuaa hieman positiivisempi vire ensi vuoden näkymistä, kertoo perintäyhtiö Zolvan CFO-barometri.

Yritysten pääkallopaikalla eli talousjohdossa odotukset ensi vuoden alkupuoliskon kasvusta ja kannattavuudesta ovat astetta valoisammat kuin ekonomisteilla.

Perintäyhtö Zolvan CFO-barometriin vastanneista talousjohtajista puolet arvioi lähikuukausien näkymät hyviksi tai jopa erinomaisiksi. Syyskuun barometrissa vastaavaan uskoi kolmannes vastaajista. Toisaalta toinen puolikas talousjohtajista pitää näkymiä korkeintaan tyydyttävinä. 

”Ensi vuoden suunnitelmat ovat yrityksissä käynnissä tai juuri valmistuneet, joten usko niiden toteutumiseen nostaa positiivisia odotuksia.”

LAURI KOSLOFF, TALOUSJOHTAJA

Talouden pulssi -mittari nousi syyskuusta viidellä pisteellä 67 pisteeseen, kun kaikki vastaukset huomioidaan. Tulos on yhä vaatimaton, sillä maksimi pistemäärä on sata.

Talouden pulssin pisteytys muodostuu siten, että 0–10 pistettä tarkoittaa vaaraa ajautua konkurssiin. 11–30 pistettä on puolestaan heikko, 31–49 pistettä on välttävä, 50–75 pistettä on tyydyttävä, 76–85 pistettä on hyvä ja yli 85 pistettä on erinomainen taso. 

Joka tapauksessa talousjohtajien antamat vastaukset ovat hieman positiivisempia kuin ekonomistien näkemykset Suomen ensi vuoden talouskasvusta. Parhaimmillaankin ensi vuodelle on ennustettu nollakasvua. Heikon kehityksen taustalla ovat viennin sakkaaminen, investointien väheneminen ja yksityisen kulutuksen supistuminen.

– Tulosta voi pitää todella yllätyksenä. Tässä täytyy kysyä, onko pohjakosketus nyt nähty? Toisaalta pitää muistaa, että ensi vuoden suunnitelmat ovat yrityksissä käynnissä tai juuri valmistuneet, joten usko niiden toteutumiseen nostaa positiivisia odotuksia. Lisäksi uskoa luo aiempaa parempi talouden ennustettavuus, kun korkotasosta on tietty odotusarvo verrattuna puolen vuoden takaiseen aikaan, arvioi Zolvan talousjohtaja Lauri Kosloff.

Hän korostaa, että yrityskenttä on varsin heterogeeninen. Toimialojen sisälläkin on vaihtelua: osalla menee huonosti, osalla taas paremmin. Toimialoista eniten iskuja vastaan on ottanut rakennusteollisuus. 

Investointihalukkuus ui myös vastavirtaan

Zolvan CFO-barometrissa kysyttiin myös yritysten investointihalukkuutta seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastausten keskiarvo oli syyskuuhun verrattuna parempi eli 3,4. Investointihalukkuuden pisteytys on välillä 1–5. Mitä lähempänä ykköstä vastaukset ovat, sitä heikompi on investointi-into. Kolme on neutraali.

Esimerkiksi OP Ryhmän ekonomistien uusimmassa ennusteessa arvioitiin investointien supistuvan tänä vuonna viisi prosenttia. Ensi vuonna alamäki jatkuu. Eniten investointeja heikentävät nimenomaan asuinrakennusinvestoinnit.

– Investointihalukuuteen vaikuttaa isolta osalta korkomarkkinan ennustettavuus. Nyt näyttäisi siltä, että tämän syklin korkopiikki on nähty ja ensi vuoden toiselle puoliskolle ennustetaan jo laskevaa korkomarkkinaa. Yhtälöön tarvitaan kuitenkin kysynnän vahvistuminen, mitä ei ole lähiaikana nähtävissä. On mielenkiintoista seurata, onko talousjohtajien vastauksissa enemmän toiveita, jotka jäävät lopulta toteutumatta, Kosloff pohtii.

Yritysten maksuviiveet edelleen kasvussa

Yritysten maksuviiveet ja luottotappiot ovat olleet barometrin vastausten perusteella kasvussa toukokuusta alkaen.

Maksuviiveissä vastausten keskiarvo oli viisiasteisessa taulukossa 2,5 ja luottotappioissa 2,8. Mitä lähempänä ykköstä vastaukset ovat, sitä rajummin vastaajat kokevat tilanteen heikentyneen. Kolme on neutraali.

– Tämä on ollut nähtävissä meillä perintäalalla. Talouden alavire on tyhjännyt yritysten taseita ja kassavirtoja. Se vaikuttaa myös hyvämaineisten yritysten maksukäyttäytymiseen, Kosloff vahvistaa.

Zolvan CFO-barometri toteutettiin marraskuussa verkkokyselynä. Vastaajia oli 36. 

Barometrissa kysyttiin talousjohtajilta myös ensi vuoden palkkaustarpeista. Kyselyn tulokset olivat osin yllättäviä esimerkiksi asiantuntijoiden ja avainhenkilöiden osalta.

Zolva lyhyesti

  • Perustettu 2021
  • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
  • Konsernin liikevaihtoennuste noin 50 miljoonaa euroa
  • 650 työntekijää
  • Toimintaa Suomen lisäksi Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa.
Subscribe to our newsletter
This site is registered on wpml.org as a development site.