Olemme saaneet tiedon, että Zolvan nimissä on liikkeellä erilaisia huijausviestejä. Lisätietoja huijausviesteistä löydät klikkaamalla tästä linkistä.

Asiantuntijoiden ja avainhenkilöiden palkkauskilpailu rauhoittuu ensi vuonna

28 marras 2023, 7:50 GMT

Asiantuntijoiden ja avainhenkilöiden palkkauskilpailu rauhoittuu ensi vuonna

Lauri Kosloffin mukaan yritykset ovat varovaisia uusien työntekijöiden palkkausaikeissa, mutta isoja irtisanomisaaltoja ei ole myöskään tulossa.

Zolvan CFO-barometriin vastanneista kaksi kolmasosaa pärjää nykyisellä asiantuntijajoukolla.

Asiantuntijat ja avainhenkilöt ovat kasvua hakevien yritysten tukipilareita, joista on ollut viime vuodet kova pula.

Ensi vuonna tilanne helpottuu, sillä perintäyhtiö Zolvan CFO-barometriin vastanneista talousjohtajista kaksi kolmasosaa ei näe tarvetta uusien asiantuntijoiden tai avainhenkilöiden rekrytoinnille.

”Työntekijöiden palkkaus- tai vähennystarve on keskimäärin 1–10 prosenttia.”

LAURI KOSLOFF, TALOUSJOHTAJA

– Vastauksista voi päätellä vähän katsantokannasta riippuen, että asiantuntijoiden työttömyys kasvaa, mutta toisaalta yritysten rekrytointihaasteet helpottuvat, sanoo Zolvan talousjohtaja Lauri Kosloff.

CFO-barometrin tulokset yleisestä työpaikkojen määrän kehityksestä uivat kuitenkin vastavirtaan ennusteisiin verrattuna. Tilastokeskuksen julkistama työllisyysasteen trendiluku oli lokakuussa 78,0 prosenttia. Ennusteiden mukaan työllisyys laskee ja työttömyys nousee. Samalla luvassa on tuhansia työntekijöitä koskevat lomautukset.

CFO-barometrin tulosten perusteella 39 prosenttia yrityksistä aikoo kasvattaa työntekijöiden määrää ensi vuonna, 36 prosentilla yrityksistä työntekijämäärä säilyy ennallaan ja neljännes vähentää väkeä.

– Työntekijöiden palkkaus- tai vähennystarve on keskimäärin 1–10 prosenttia. Yritykset eivät usko isoihin kasvuloikkiin eikä myöskään irtisanomisaaltoja ole tulosten valossa luvassa. Kysyimme samaa asiaa myös toukokuussa. Silloin yksittäisissä vastauksissa oli jopa 20 prosentin palkkaus- tai vähennystarpeita, Kosloff kertoo.

Kasvajat hamuavat lisää työntekijöitä

Talousjohtajien odotukset yritysten lähikuukausien kasvusta ja kannattavuudesta jakautuvat kahtia.

Puolet CFO-barometriin vastanneista arvioi ensi vuoden alkupuoliskon näkymät hyviksi tai jopa erinomaisiksi. Toinen puolisko pitää näkymiä korkeintaan tyydyttävinä. Siitä huolimatta Talouden pulssi -mittari nousi viidellä pisteellä 67 pisteeseen. Tulos on yhä vaatimaton, sillä maksimi pistemäärä on sata.

Kosloffin mukaan uusien työntekijöiden palkkaustarve ja toisaalta henkilökunnan määrän sopeuttamistarpeet kulkevat käsi kädessä Talouden pulssin vastausten kanssa. Kasvua hakevat yritykset tarvitsevat lisää henkilökuntaa. 

Talousjohtajien vastauksista ei tule ilmi, mihin toimialoihin työntekijöiden palkkaus- tai vähennystarpeet kohdistuvat. Kysely on tehty anonyymisti. 

– On yleisessä tiedossa, että rakennusteollisuudessa on nyt vaikeat ajat. Ala työllistää Suomessa noin 200 000 henkilöä ja iso osa tästä määrästä työskentelee uudisrakentamisen alueella. Uudet aloitukset jäävät alle puoleen viime vuoden tasosta ja se näkyy valitettavan nopeasti rakennusalan työllisyydessä. Lomautusten määrä kasvaa varmasti teollisuudessa, sillä lomautukset ovat työvoiman tarpeen säätämisessä yleisimmin käytetty työkalu, Kosloff sanoo. 

Zolvan CFO-barometri toteutettiin marraskuussa verkkokyselynä. Vastaajia oli 36. Avoimeen kysymykseen työntekijöiden palkkaustarpeista vastasi 32 talousjohtajaa.

Subscribe to our newsletter
This site is registered on wpml.org as a development site.