Vi erbjuder tjänster genom hela värdekedjan för kredithantering

Våra tjänster

Zolva är din partner när det gäller allt inom kredithantering och inkasso.

Inkasso
Inkasso

Vi hjälper dig att inkassera dina fordringar med minimal påverkan på dina kundrelationer. Vi för en tät dialog både med dig och dina kunder, för att hitta bästa möjliga lösning för båda parter.

 • Begränsa kreditförlusterna
 • Förbättra likviditeten
 • Få kontroll över dina fordringar
Fordringsköp
Fordringsköp

Vi kan hjälpa dig att snabbt frigöra kapital och få mer förutsägbara prognoser och bättre kontroll över dina finanser. Zolva har lång erfarenhet av fordringsköp och garanterar snabb tillgång till kapital.

 • Bättre kontroll
 • Förbättrad likviditet
 • Mer förutsägbara prognoser
Reskontra-<br>hantering
Reskontra-
hantering

Lägger du mycket tid på faktura-
administration? Vill du frigöra interna resurser så att du kan fokusera på din kärnverksamhet? Du kan spara mycket tid och pengar genom att låta oss sköta din faktura- och reskontra-
hantering.

 • Undvik försenade betalningar
 • Spara tid och pengar
 • Få en värdefull överblick

Värdekedja

0

Reskontra

5

Påminnelse

15

Inkasso

100

Fordringsköp

180+

Efterbevakning

Tidslinje

Reskontrahantering

Efterbevakning

SMS / Utring / Avbetalningsplaner / Uppgörelser

Scoring / Kronofogden / Juridiska tjänster

Uppföljning

Bevakning

 • Reskontrahantering
 • Påminnelse
 • Inkasso
 • Efterbevakning
 • Fordringsköp
  "one-off"
 • Fordringsköp
  "forward-flow"

Vi är Zolva

VISION

Zolvas vision är att erbjuda en smidig process för den som är skyldig pengar såväl som för den som vill få betalt.
Vi arbetar ständigt för att hjälpa till att lösa utmanande ekonomiska situationer.

Genom att förstå människors utmaningar kan vi hjälpa dem att hitta vägen ut ur svåra ekonomiska situationer.

arrow

VÄRDERINGAR

Respektfulla

Empatiska

Innovativa

VÄRDERINGAR

Respektfulla

Vi är djärva, smidiga och personliga och behandlar alla med värdighet och respekt. Zolvas kommunikation sätter individen i fokus och vi strävar efter att ge en personlig upplevelse.

Empatiska

Vi bemöter personer i utmanade situationer med empati. Allt vi gör utgår från individen. Vi har ett humant perspektiv i alla delar av problemlösningsprocessen.

Innovativa

Vi strävar efter att utmana och utveckla kredithanterings-
branschen. Genom vår teknik-
baserade plattform kan vi erbjuda våra kunder flexibla lösningar, vilket gör oss djärva och annorlunda.

arrow

UPPDRAG

Betydelsen av vårt namn är nära sammanflätat med vårt uppdrag. Vi ska vara mellanhanden i relationen mellan den som är skyldig pengar och den som vill ha betalt. Zolva betyder att vi är vägvisare, vars roll är att hjälpa människor att hitta en väg ut ur sin skuldsituation. Vår ambition är att vara en tongivande aktör inom kredithanteringsbranschen.