Vi på Zolva vill hjälpa dig så att du kan lösa din skuld så snabbt och smidigt som möjligt, utan onödiga kostnader.
Här hittar du svar på vanliga frågor.

Har du fått ett krav från oss?

Frågor om betalningar

Jag vill betala

Logga in på Mina sidor för information om aktuell skuld och OCR-nummer.  Vårt bankgiro: 712-1262.

Jag kan inte betala hela kravet på en gång, vad ska jag göra?

Vi har förståelse för att det kan vara svårt att betala hela skulden på en gång. Kontakta oss så att vi kan se på möjligheten att upprätta en avbetalningsplan utifrån dina förutsättningar. Du når oss via e-post [email protected]  eller tel 08-473 03 30. Du kan även skicka ett meddelande till oss via Mina sidor.

Jag kan inte betala just nu, vad ska jag göra?

Kontakta oss via e-post [email protected] eller tel 08-473 03 30 så att vi tillsammans kan försöka hitta en lösning. Ibland är det möjligt att få ett kortare anstånd eller att komma överens om en avbetalningsplan.

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar, eller kontaktar oss inom betalningsfristen, så fortsätter kravprocessen. Det innebär t.ex. att vi kan sända ditt ärende vidare till Kronofogden med ökade kostnader som följd. Du riskerar också att få en betalningsanmärkning. Vi uppmanar dig därför att kontakta oss så snart som möjligt för att vi tillsammans ska kunna hitta en lösning. Du når oss via e-post [email protected] eller tel 08-473 03 30. Du kan även skicka ett meddelande till oss via Mina sidor

Jag har betalat fakturan/kapitalbeloppet men har ändå fått ett brev från Zolva med information om att jag är skyldig pengar. Måste jag betala resterande belopp?

Ja: Om din betalning bokfördes samma dag som kravet skickades, eller senare, är du skyldig att också betala inkassokostnaden. Du kan även vara skyldig att betala ränta från förfallodagen fram tills tidpunkten för din betalning. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta oss.

 

Nej: Om din betalning bokfördes senast dagen innan kravet skickades behöver du inte betala inkassokostnaden. Du kan ändå vara skyldig att betala ränta från förfallodagen fram tills tidpunkten för betalning. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta oss.

Behöver jag informera er om att jag har betalt?

Nej, det behöver du normalt inte, så länge du har angivit korrekt referens kommer din betalning att registreras automatiskt. Det kan dock ta några dagar innan din betalning syns i våra system. Om du misstänker att ditt ärende inom kort kan skickas till Kronofogden kan det därför vara en bra idé att meddela oss att du betalat. Du kan själv följa ditt ärende och se status genom att logga in på Mina sidor .

Kan jag få anstånd med min betalning?

Om du inte kan betala är det viktigt att du kontaktar oss snarast möjligt så att vi kan hjälpa dig. Ibland är det möjligt att få ett kortare anstånd men om ärendet är sänt till Kronofogden är det som utgångspunkt inte möjligt att få anstånd. Du är dock alltid välkommen att kontakta oss för klart besked. Du når oss via e-post [email protected] eller tel 08-473 03 30.

Avbetalningsplan och anstånd

Jag vill ha en avbetalningsplan, hur ska jag göra?

Du kan logga in på Mina sidor  och ansöka om en avbetalningsplan eller skicka ett meddelande till våra rådgivare. Om ärendet är sänt till Kronofogden ber vi dig att ringa oss på tel 08-473 03 30.

Kan jag göra ändringar i min avbetalningsplan?

Logga in på Mina sidor och skicka ett meddelande till oss med dina önskemål, eller kontakta oss via e-post [email protected] eller tel 08-473 03 30,  så att vi kan avgöra om det är möjligt att göra en justering eller inte.

Vad händer om jag bryter avbetalningsplanen?

Om du bryter avbetalningsplanen fortsätter kravprocessen. Ytterligare kostnader kan då tillkomma och rättsliga åtgärder eventuellt vidtas. Du riskerar även att få en betalningsanmärkning.

Felaktigt krav

Jag har fått ett krav som inte tillhör mig, vad ska jag göra?

Om du anser att kravet är felaktigt är det viktigt att du kontaktar oss snarast möjligt via e-post [email protected] eller tel 08-473 03 30. Vi behöver då information om vad du anser vara felaktigt, så att vi eller vår uppdragsgivare kan ta ställning till din invändning. Normalt sett pausas kravprocessen under den tid vi utreder saken. Skulle vi i slutändan förbli oeniga kan ärendet komma att överlämnas till tingsrätt för avgörande.

Jag anser att kravet är felaktigt, vad ska jag göra?

Om du anser att kravet är felaktigt är det viktigt att du kontaktar oss snarast möjligt via e-post [email protected] eller tel 08-473 03 30. Vi behöver då information om vad du anser vara felaktigt, så att vi eller vår uppdragsgivare kan ta ställning till din invändning. Normalt sett pausas kravprocessen under den tid vi utreder saken. Skulle vi i slutändan förbli oeniga kan ärendet komma att överlämnas till tingsrätt för avgörande.

Jag har fått brev från kronofogden, vad ska jag göra nu?

Om du har fått brev från Kronofogden beror det förmodligen på att vi har ansökt om betalningsföreläggande eftersom kravet fortsatt är obetalt. Du ska då skriva under de papper du fått och skicka tillbaka dem till Kronofogden. Viktigast av allt är dock att du betalar din skuld snarast möjligt. I annat fall kan ett utslag utfärdas och du belastas med en betalningsanmärkning. I nästa steg kan vi begära verkställighet med eventuell utmätning som följd. Anser du att kravet är felaktigt är det viktigt att du meddelar både oss och Kronofogden. Förklara vad du anser vara fel så att vi kan ta ställning till din invändning.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Du når oss via e-post [email protected] eller tel 08-473 03 30.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vi är vana att få många frågor från personer som befinner sig i en situation liknande din.
Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Frågor om betalningar
Jag vill betala

Logga in på Mina sidor för information om aktuell skuld och OCR-nummer.  Vårt bankgiro: 712-1262.

Jag kan inte betala hela kravet på en gång, vad ska jag göra?

Vi har förståelse för att det kan vara svårt att betala hela skulden på en gång. Kontakta oss så att vi kan se på möjligheten att upprätta en avbetalningsplan utifrån dina förutsättningar. Du når oss via e-post [email protected]  eller tel 08-473 03 30. Du kan även skicka ett meddelande till oss via Mina sidor.

Jag kan inte betala just nu, vad ska jag göra?

Kontakta oss via e-post [email protected] eller tel 08-473 03 30 så att vi tillsammans kan försöka hitta en lösning. Ibland är det möjligt att få ett kortare anstånd eller att komma överens om en avbetalningsplan.

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar, eller kontaktar oss inom betalningsfristen, så fortsätter kravprocessen. Det innebär t.ex. att vi kan sända ditt ärende vidare till Kronofogden med ökade kostnader som följd. Du riskerar också att få en betalningsanmärkning. Vi uppmanar dig därför att kontakta oss så snart som möjligt för att vi tillsammans ska kunna hitta en lösning. Du når oss via e-post [email protected] eller tel 08-473 03 30. Du kan även skicka ett meddelande till oss via Mina sidor

Jag har betalat fakturan/kapitalbeloppet men har ändå fått ett brev från Zolva med information om att jag är skyldig pengar. Måste jag betala resterande belopp?

Ja: Om din betalning bokfördes samma dag som kravet skickades, eller senare, är du skyldig att också betala inkassokostnaden. Du kan även vara skyldig att betala ränta från förfallodagen fram tills tidpunkten för din betalning. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta oss.

 

Nej: Om din betalning bokfördes senast dagen innan kravet skickades behöver du inte betala inkassokostnaden. Du kan ändå vara skyldig att betala ränta från förfallodagen fram tills tidpunkten för betalning. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta oss.

Behöver jag informera er om att jag har betalt?

Nej, det behöver du normalt inte, så länge du har angivit korrekt referens kommer din betalning att registreras automatiskt. Det kan dock ta några dagar innan din betalning syns i våra system. Om du misstänker att ditt ärende inom kort kan skickas till Kronofogden kan det därför vara en bra idé att meddela oss att du betalat. Du kan själv följa ditt ärende och se status genom att logga in på Mina sidor .

Kan jag få anstånd med min betalning?

Om du inte kan betala är det viktigt att du kontaktar oss snarast möjligt så att vi kan hjälpa dig. Ibland är det möjligt att få ett kortare anstånd men om ärendet är sänt till Kronofogden är det som utgångspunkt inte möjligt att få anstånd. Du är dock alltid välkommen att kontakta oss för klart besked. Du når oss via e-post [email protected] eller tel 08-473 03 30.

Avbetalningsplan och anstånd
Jag vill ha en avbetalningsplan, hur ska jag göra?

Du kan logga in på Mina sidor  och ansöka om en avbetalningsplan eller skicka ett meddelande till våra rådgivare. Om ärendet är sänt till Kronofogden ber vi dig att ringa oss på tel 08-473 03 30.

Kan jag göra ändringar i min avbetalningsplan?

Logga in på Mina sidor och skicka ett meddelande till oss med dina önskemål, eller kontakta oss via e-post [email protected] eller tel 08-473 03 30,  så att vi kan avgöra om det är möjligt att göra en justering eller inte.

Vad händer om jag bryter avbetalningsplanen?

Om du bryter avbetalningsplanen fortsätter kravprocessen. Ytterligare kostnader kan då tillkomma och rättsliga åtgärder eventuellt vidtas. Du riskerar även att få en betalningsanmärkning.

Felaktigt krav
Jag har fått ett krav som inte tillhör mig, vad ska jag göra?

Om du anser att kravet är felaktigt är det viktigt att du kontaktar oss snarast möjligt via e-post [email protected] eller tel 08-473 03 30. Vi behöver då information om vad du anser vara felaktigt, så att vi eller vår uppdragsgivare kan ta ställning till din invändning. Normalt sett pausas kravprocessen under den tid vi utreder saken. Skulle vi i slutändan förbli oeniga kan ärendet komma att överlämnas till tingsrätt för avgörande.

Jag anser att kravet är felaktigt, vad ska jag göra?

Om du anser att kravet är felaktigt är det viktigt att du kontaktar oss snarast möjligt via e-post [email protected] eller tel 08-473 03 30. Vi behöver då information om vad du anser vara felaktigt, så att vi eller vår uppdragsgivare kan ta ställning till din invändning. Normalt sett pausas kravprocessen under den tid vi utreder saken. Skulle vi i slutändan förbli oeniga kan ärendet komma att överlämnas till tingsrätt för avgörande.

Jag har fått brev från kronofogden, vad ska jag göra nu?

Om du har fått brev från Kronofogden beror det förmodligen på att vi har ansökt om betalningsföreläggande eftersom kravet fortsatt är obetalt. Du ska då skriva under de papper du fått och skicka tillbaka dem till Kronofogden. Viktigast av allt är dock att du betalar din skuld snarast möjligt. I annat fall kan ett utslag utfärdas och du belastas med en betalningsanmärkning. I nästa steg kan vi begära verkställighet med eventuell utmätning som följd. Anser du att kravet är felaktigt är det viktigt att du meddelar både oss och Kronofogden. Förklara vad du anser vara fel så att vi kan ta ställning till din invändning.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Du når oss via e-post [email protected] eller tel 08-473 03 30.

Vanliga frågor

Betalningsalternativ

Betalningsalternativ

Hos Zolva ska det vara enkelt att bli skuldfri. Via vår portal kan du snabbt och enkelt få all information du behöver för att göra din betalning. Där kan du också ansöka om en avbetalningsplan om du inte kan betala hela skulden på en gång. Självklart kan du alltid betala via din nätbank eller via Kivras betalningslösning om du valt att ansluta dig.

Betalningsalternativ

Kundservice

Det snabbaste och enklaste sättet att få mer information om ditt ärende är att logga in på Mina sidor.
Där får du en översikt över dina ärenden och kan kommunicera direkt med våra rådgivare.

Du kan även kontakta oss via e-post eller telefon. Ha gärna ditt ärendenummer redo, som du hittar på brevet från oss.

Kontakta oss