Zolva välkomnar ny erfaren Country Manager i Sverige, Jeanette Scheepers.

12 apr 2023, 6:38 GMT

Zolva välkomnar ny erfaren Country Manager i Sverige, Jeanette Scheepers.

Ny Country manager för Zolva i Sverige, Jeanette Scheepers, ser att kredithantering fyller en väldigt viktig roll i att hjälpa privatpersoner med att få kontroll över sin ekonomiska situation, företag att förbättra sin kapitalsituation, samt att minska kreditförluster.

Jeanette Scheepers kommer att leda Zolvas svenska organisation, med ambitionen att bli en av de ledande paneuropeiska bolagen inom kredithantering.

Scheepers har stor erfarenhet inom kredithantering, en Master i Public Finance och särskilt intresse för Cash management. Under de senaste fem åren har hon arbetat för PRA Group, som Country manager för Sverige och VD för PRA Groups Kreditmarknadsbolag AK Nordic.

Rollerna inkluderade ansvar för inlåningsverksamhet, köp av fordringsportföljer samt inkassoverksamhet i Sverige, Norge och Italien.

Före det var Scheepers en del av Intrums svenska ledningsgrupp och ansvarig för Intrums Faktura- och Reskontraservice. Hon började sin karriär, och fick praktiska erfarenheter inom kredithantering, som inkassohandläggare på Svenska Fordringar AB.

”Det är stor konkurrens på den svenska marknaden, särskilt när det gäller förfallna konsument-fordringar. Zolva har fått en positiv start under sitt första år. Det är dock viktigt för oss att etablera oss som en självklar partner inom kredithanteringstjänster för B2B och B2C. Resan har bara börjat!”

Vad gäller vägen framåt säger Scheepers:

“För att nå våra strategiska mål i Sverige, önskar jag att
våra anställda blir delaktiga och entusiastiska över vart
vi som organisation – ”One Zolva” – är på väg. Jag vill först lära känna mitt team och samtidigt se till att vi har en bra affärsplan till att nå de ambitiösa resultat vi
önskar”.

Zolvas nya ledare ser både möjligheter och utmaningar
i den rådande tuffa ekonomin. Samtidigt understryker hon att kredithantering fyller en viktig roll i en väl fungerande ekonomi.

”Å ena sidan är en turbulent makroekonomisk situation sällan bra för inkassering eftersom det kan påverka betalningsförmågan hos våra kunder. Å andra sidan kan marknaden för förfallna krediter öka på grund av höjda räntor och hög inflation etc. I dessa tider är det viktigare än någonsin att vi är en lösningsorienterad partner och har en nära dialog med våra kunder”.

En konkurrensutsatt marknad


När det gäller Zolva’s nuvarande position och potential på marknaden, konstaterar Scheepers att:

”Det är stor konkurrens på den svenska marknaden, särskilt när det gäller förfallna konsument-fordringar. Zolva har fått en positiv start under sitt första år. Det är dock viktigt för oss att etablera oss som en självklar partner inom kredithanteringstjänster för B2B och B2C”.

Scheepers ser att Zolva tar del av en viktig resa i människors liv när de samarbetar för att lösa en skuldsituation.

“Zolva har lyckats samla ett antal erfarna och duktiga personer från branschen och har alla förutsättningar för att lyckas bra. Zolva har höga ambitioner och siktar på att bli en modern och framgångsrik spelare på marknaden. Jag ser fram emot att bli en del av Zolva och få bygga ett fantastiskt team i Sverige. Jag är säker på att vi kommer leverera riktigt bra till kunder och klienter, säger Scheepers”.

Subscribe to our newsletter
This site is registered on wpml.org as a development site.