Olemme saaneet tiedon, että Zolvan nimissä on liikkeellä erilaisia huijausviestejä. Lisätietoja huijausviesteistä löydät klikkaamalla tästä linkistä.

Uusi linjaus: Perintäyhtiöiden hinnoittelumallit menevät väistämättä uusiksi  

21 joulu 2023, 7:09 GMT

Uusi linjaus: Perintäyhtiöiden hinnoittelumallit menevät väistämättä uusiksi  

Velallisilta perittävillä perintäkuluilla ei saa kattaa muita perintäyhtiöiden tarjoamia palveluja, kuten reskontra- ja laskunvälityspalveluja, sanoo Zolvan Head of Legal Mikko Eloranta.

Perintäalan yritysten hinnoitteluun on luvassa muutoksia. Tämä varmistui, kun kuluttaja-asiamies julkaisi lokakuussa uuden linjauksen hyvästä perintätavasta kuluttajaperinnässä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston alaisuudessa toimivan kuluttaja-asiamiehen tekemä aiempi linjaus oli vuodelta 2014.

”Olemme Zolvassa puhuneet paljon avoimuuden ja läpinäkyvyyden puolesta. Nyt kustannusten läpinäkyvyys paranee.”

MIKKO ELORANTA, HEAD OF LEGAL

– Velallisilta perittävillä perintäkuluilla ei saa kattaa muita perintäyhtiöiden tarjoamia palveluja, kuten reskontra- ja laskunvälityspalveluja. Linjaus on tältä osin varsin selkeä. Aihe on jäänyt jostain syystä uutisoinnissa pienemmälle huomiolle, vaikka sen vaikutukset mullistavat koko perintäalaa, sanoo perintäyhtiö Zolvan Head of Legal Mikko Eloranta

Perintäalan yritysten yleinen palvelu- ja hinnoittelumalli niin sanotuista massalaskuttaja-asiakkaista kilpailtaessa on perustunut laskun elinkaaripalveluun. Tällöin perintätoimisto hoitaa laskujen välittämisen, erääntyneistä saatavista muistuttamisen, maksuvaatimusten toimittamisen, oikeudellisen perinnän ja reskontrapalvelun. 

Elorannan mukaan kilpailu alalla on kovaa ja monet toimijat ovat tarjonneet osana laskun elinkaaripalvelua ilmaisia tai tuotantokustannukset alittavia laskunvälitys- ja reskontrapalveluja. Korkeat perintävolyymit ovat tuoneet riittävät tuotot palvelukulujen kattamiseksi. 

– On selvää, että perintätoimistojen hinnoittelumallit muuttuvat jatkossa, kun massalaskuttaja-asiakkaista ei voida kilpailla antamalla ilmaisia kylkiäisiä, hän uskoo.

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajasaatavien perintää ja viranomaisen tekemä uusi linjaus hyvästä perintätavasta on lopulta niin kuluttajien, toimeksiantajien kuin perintäyritysten etu. 

Kuluttajien eduksi muutos koituu siten, ettei perintätoimistoille tule enää houkutusta maksimoida perintäkulujen määrää tappiolla tuotettujen palvelujen kulujen kattamiseksi. Toimeksiantajat puolestaan näkevät todelliset perinnän kulut entistä tarkemmin.

– Olemme Zolvassa puhuneet paljon avoimuuden ja läpinäkyvyyden puolesta. Nyt kustannusten läpinäkyvyys paranee. Jos toimeksiantajat maksavat perintäpalvelusta todellisen kustannuksen, alan yritykset joutuvat investoimaan ja kehittämään palveluitaan. Samalla kilpailuasetelmat muuttuvat, Eloranta kertoo. 

– Jatkossa massalaskuttajien toimeksiannoista kilpaillaan entistä enemmän muun muassa digitalisaation, monikanavaisuuden ja erilaisten maksamisen ratkaisujen avulla, jotka helpottavat asiakkaan asiointia. Lisäksi muita kilpailuvaltteja ovat asiakaspalvelun laatu, vastuullinen toimintatapa, ja ennen laskun eräpäivää tehtävät toimenpiteet. Tällöin kuluttaja välttyy perintäkuluilta ja toimeksiantajan kassavirta tehostuu, hän jatkaa.

Kuluttaja-asiamiehen linjauksessa hyvästä perintätavasta kuluttajaperinnässä on myös useita muita tarkennuksia ja kannanottoja, joiden tavoitteena on antaa yrityksille ja kuluttajille ohjeistusta, tietoa perintälain sisällöstä sekä vähentää lain tulkinnanvaraisuutta. Täsmennykset liittyvät muun muassa reklamaatioiden käsittelyyn, velallisen tiedonsaantioikeuteen ja kuluttajille aiheutuvaan tarpeettomaan haittaan.

Hyvän perintätavan tulkinnasta kuluttajaperinnässä päättää viime kädessä tuomioistuin.

Subscribe to our newsletter
This site is registered on wpml.org as a development site.