Olemme saaneet tiedon, että Zolvan nimissä on liikkeellä erilaisia huijausviestejä. Lisätietoja huijausviesteistä löydät klikkaamalla tästä linkistä.

Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

09 touko 2023, 5:35 GMT

Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

Lauri Kosloff ennustaa irtisanomisia, mikäli kysyntä jatkuu loppuvuonna heikkona.

Zolvan CFO-barometrin perusteella yli puolella vastaajista palkkaustarve on nolla, tai työntekijämäärä jopa laskee.

Talousjohtajien pessimistiset arviot suuryritysten lähikuukausien kasvusta ja kannattavuudesta heijastuvat myös työntekijöiden palkkaustarpeisiin.

Perintäyhtiö Zolvan CFO-barometriin vastanneista talouspäättäjistä yli puolet ennustaa, ettei uusia työntekijöitä tarvita, tai työntekijöiden määrä laskee muutamalla prosentilla seuraavan 12 kuukauden aikana.

”Yritysten varovaisuus näkyy lyhyen aikavälin investointipäätöksissä ja sitä kautta henkilöstön palkkauksessa.”

LAURI KOSLOFF, TALOUSJOHTAJA

Zolvan talousjohtajan Lauri Kosloffin mukaan yritysten varovaisuus näkyy lyhyen aikavälin investointipäätöksissä ja sitä kautta henkilöstön palkkauksessa. Kyselyn pohjalta osassa yrityksistä kysynnän puute johtaa todennäköisesti jopa henkilöstön vähentämiseen.

– Toivottavasti kuluttajien luottamuksen palautuminen ja inflaatiopaineiden tasaantuminen vaikuttaa positiivisesti yritysten kysyntätilanteeseen loppuvuonna ja näin vältyttäisiin ehkä isoimmilta irtisanomisaalloilta, hän sanoo.

CFO-barometrin vastauksista ei tule ilmi, mihin toimialoihin vähennystarpeet kohdistuvat. Kysely on tehty anonyymisti. Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella vaikeuksissa ovat kuitenkin rakennusteollisuus ja valmistava teollisuus.

Talousjohtajien enemmistön vastausten luulisi olevan myrkkyä niille, jotka laskevat Suomen työllisyysasteen kasvun varaan.

– Näkemykseni mukaan tämän hetkinen vahva työllisyystilanne jatkuu, sillä suuria ikäluokkia poistuu yhä työmarkkinoilta, Kosloff vahvistaa.

Zolvan CFO-Barometri mittaa Suomen talouden pulssia

Osa aikoo palkata lisävoimaa

Suurimmalla osalla CFO-barometriin vastanneista ei ole palkkaustarpeita, mutta osa yrityksistä kärsii henkilöstöpulasta. Se on ollut yleisin kasvun este eri tutkimuksissa.

Talousjohtajista joka kuudes ennustaa, että uusien työntekijöiden palkkaustarve on 10–20 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana.

– Vastaushajonta eri yritysten välillä on merkittävä. Henkilöstön lisäystarve näyttäisi liittyvän enemmän yrityksen kasvuvaiheeseen kuin toimialan palkkaustarpeisiin, Kosloff uskoo.

Zolvan CFO-barometri toteutettiin huhtikuussa verkkokyselynä. Vastaajia oli 38. Avoimeen kysymykseen työntekijöiden palkkaustarpeista vastasi 30 talousjohtajaa.

Seuraava barometrin kysely on elokuussa ja kyselyn tulokset julkaistaan syyskuun alussa.

Zolva lyhyesti

  • Perustettu 2021
  • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
  • Konsernin liikevaihtoennuste noin 50 MEUR
  • 650 työntekijää
  • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

Subscribe to our newsletter
This site is registered on wpml.org as a development site.