Olemme saaneet tiedon, että Zolvan nimissä on liikkeellä erilaisia huijausviestejä. Lisätietoja huijausviesteistä löydät klikkaamalla tästä linkistä.

Zolva lanseeraa ensimmäisenä Suomessa: Perinnän asiakastieto on nyt läpinäkyvää ja ajantasaista

25 elo 2023, 12:36 GMT

Zolva lanseeraa ensimmäisenä Suomessa: Perinnän asiakastieto on nyt läpinäkyvää ja ajantasaista

Zolvan tavoite on muuttaa perintäala läpinäkyvämmäksi. Analysoidun tiedon tuottaminen asiakkaille on tärkeä askel kohti läpinäkyvää toimintatapaa.

Zolva on aloittanut yhteistyön ruotsalaisen analyysiyhtiön Dignisian kanssa. Analysoitu tieto auttaa muun muassa tekemään tarkempia kassavirtaennusteita ja tehostaa maksujen kotiuttamista.

Perintäyhtiö Zolva nostaa riman korkealle perintäalan palvelujen läpinäkyvyydessä, kun yritys aloittaa yhteistyön ruotsalaisen analyysiyhtiön Dignisian kanssa.

Muutos alan nykyiseen käytäntöön on iso, sillä yleensä yrityksissä nähdään vain perinnässä oleva asiakaskanta ja paljonko sisään on tullut rahaa.”

LAURI KOSLOFF, HEAD OF FINANCE

Talousjohtaja Lauri Kosloffin mukaan yhteistyö näkyy yrityksille siten, että perinnän kohteina olevista asiakkaista ja heidän maksukäyttäytymisestään on tarjolla asiakasryhmittäin analysoitua tietoa. Luotonantajien on tärkeää ymmärtää, mitä erääntyneiden saatavien portfolio sisältää, jotta yhteistyössä perintäyhtiön kanssa voidaan optimoida tehtävät toimenpiteet ja arvioida paras ajankohta saatavien myynnille.

Lisäksi saatavien myynti perintäyhtiöille helpottuu, kun luottolaitoksella tai laskuttavalla taholla on mahdollisimman laadukasta dataa, joka lisää luottamusta myyjän ja ostajan välille sekä mahdollistaa laadukkaan kommunikoinnin toimijoiden kesken.

Dignisia analysoi ja jalostaa tietoa lähes reaaliaikaisesti. Kyseessä on lisäarvopalvelu Zolvan yritysasiakkaille.

– Muutos alan nykyiseen käytäntöön on iso, sillä yleensä yrityksissä nähdään vain perinnässä oleva asiakaskanta ja paljonko sisään on tullut rahaa. Jatkossa asiakasyritykset tietävät myös sen, kuinka tehokkaasti Zolvan eri perintävaiheet toimivat. Perintää kannattaa optimoida huomioiden siitä aiheutuvat kulut ja sen avulla saatavat tulot, Kosloff sanoo.

Hänen mukaansa uusi lisäpalvelu hyödyttää erityisesti rahoitusyhtiöitä ja telesektoria, joilla ovat isot laskutusvolyymit ja joille kassavirta sekä luottotappiot näyttelevät merkittävää osaa tuloksessa.

– Dignisian tarjoama data antaisi mahdollisuuden myös siihen, että asiakasyritys voi verrata kahden eri perintäyhtiön toimenpiteiden tehokkuutta keskenään. Silloin kaikki on läpinäkyvää, talousjohtaja kertoo.

Läpinäkyvyys Dignisian ja Zolvan tavoitteena

Kansainvälisesti toimivassa Dignisiassa on hyvä perintäalan ymmärrys, sillä yrityksen johto on työskennellyt aiemmin eri perintäyritysten johtotehtävissä.

Yksi Dignisian tärkeimmistä tavoitteista on tuoda perintäalalle lisää läpinäkyvyyttä teknologian keinoin. Läpinäkyvyys kehittää perintäyhtiöiden ja yritysasiakkaiden välistä yhteistyötä, tuo tulosta sekä parantaa asiakaskokemusta. Lisäksi teknologia antaa yritysjohdolle mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka pohjautuvat analysoituun tietoon.

– Perintäala on kaivannut pitkään joustavuutta, läpinäkyvyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Erityisesti nyt, kun saatavien ostomarkkinassa myyjien ja ostajien intressit eivät ole kohdanneet riittävällä tasolla. Dignisia tuottaa näkemyksemme mukaan toimialan parhaan raportoinnin ja antaa mahdollisuuden vertailuun eri perintäyhtiöiden välillä. Mielestämme heidän palvelunsa tukee täydellisesti Zolvan visiota siitä, mihin suuntaan perintäalan tulee muuttua, sanoo Zolvan myyntijohtaja Olli Jumeneff.

Hänen mukaansa Zolvan ja Dignisian välinen yhteistyö ja siitä seuraava palvelukokonaisuus hyödyttää saatavia myyvien tahojen liiketoimintaa merkittävästi.

– Kun yhdistämme Zolvan osaamisen, modernin teknologian ja Dignisian best practise -raportoinnin, pystymme tarjoamaan markkinoiden parhaan kokonaisuuden erityisesti rahoitustoimialalle.

Zolva lyhyesti

  • Perustettu 2021
  • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
  • Konsernin liikevaihto vuonna 2022 48 MEUR
  • 650 työntekijää
  • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

Dignisian toimitusjohtaja Gustav Terland kertoo, että yhteistyö kahden yrityksen välillä on sujunut hyvin. Toimitusjohtajan mukaan Dignisian asiakkaat käyttävät yhtiön tuottamaa tietoa muun muassa optimoidessaan saatavien hallintaa, hallitessaan riskejä ja kehittäessään vastuullista luotonantoa.

– Olemme riippumaton toimija ja keskusteluissa zolvalaisten kanssa ymmärsimme, että he haluavat saavuttaa samat tavoitteet kuin mekin. Zolva halusi tarjota asiakkailleen jotain uutta ja me voimme tuoda heille lisäarvoa.

Subscribe to our newsletter
This site is registered on wpml.org as a development site.