Ingen endring i styringsrenten fra 1.juli 2024

28 jun 2024, 8:26 GMT

Ingen endring i styringsrenten fra 1.juli 2024

Den 19. juni besluttet Norges Bank å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Dette betyr at forsinkelsesrenten fra 1. juli 2024 fortsatt vil være på 12,5 prosent, da forsinkelsesrenten beregnes som styringsrenten pluss 8 prosentpoeng. Forsinkelsesrenten justeres to ganger i året, 1. januar og 1. juli, og gir kreditorer rett til å kreve høyere rente ved forsinket betaling.

I henhold til Forsinkelsesrenteloven § 3 a kan kreditor også kreve en kompensasjon for inndrivelseskostnader fra skyldneren når forsinkelsesrente kan kreves. Denne kompensasjonen er fastsatt til 40 euro, som tilsvarer 470 kroner fra 1. juli 2023.

Dette for å beskytte kreditorer ved forsinkede betalinger og sikre at de får dekket både renter og administrative kostnader knyttet til inndrivelse. For bedrifter er det viktig å være oppmerksom på disse satsene for å sikre korrekt håndtering av forsinkede betalinger.

Subscribe to our newsletter
This site is registered on wpml.org as a development site.