Ny fastsatt forsinkelsesrente fra 1.juli

30 jun 2023, 4:19 GMT

Ny fastsatt forsinkelsesrente fra 1.juli

Forsinkelsesrenten i Norge blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Fra og med 1. juli 2023 har Finansdepartementet fastsatt forsinkelsesrenten til 11,75 prosent.

Selv om Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for regelverket for forsinkelsesrenten, er det Finansdepartementet som har myndighet til å fastsette rentesatsen.

Forsinkelsesrenten skal være Norges Banks styringsrente, med tillegg av minst 8 prosentpoeng. Tidligere var tillegget minst 7 prosentpoeng fram til 1. juli 2013.

Denne praksisen følger EØS-regler som samsvarer med et EU-direktiv om forsinket betaling. Fastsettelsen av forsinkelsesrenten skjer på samme måte som i Sverige og Danmark.

Ifølge loven om renter ved forsinket betaling har partene i utgangspunktet muligheten til å avtale en annen forsinkelsesrente enn den som er fastsatt av Finansdepartementet, både høyere og lavere.

Imidlertid er det ikke tillatt å avtale en høyere forsinkelsesrente enn det Finansdepartementet har fastsatt når skyldneren er en forbruker.

Dersom det er spørsmål om regelverket for forsinket betaling, bør disse rettes til Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er også mulig å lese retningslinjene for Finansdepartementets fastsettelse av rentesatsen for forsinkelsesrente, samt se på den historiske utviklingen av forsinkelsesrenten.

Historisk utvikling av forsinkelsesrenten

Tidligere har forsinkelsesrenten variert gjennom årene, fra 10 prosent i perioden 1. januar 1978 til 15 prosent i perioden 1. desember 1980 til 31. januar 1986, og deretter til 18 prosent (15 prosent i forbrukerforhold) fra 1. februar 1986 til 31. desember 1993. Fra 1. januar 1994 har satsen fulgt en annen modell som ikke er spesifisert i den gitte teksten.

Se hele tabellen her

Subscribe to our newsletter
This site is registered on wpml.org as a development site.