Sender du inkassokrav på egenhånd? Disse kravene må du overholde

28 mar 2023, 12:19 GMT

Sender du inkassokrav på egenhånd? Disse kravene må du overholde

Som bedriftseier kan det komme en tid hvor du blir nødt til å sende ut inkassovarsel til enkelte kunder. I disse tilfellene er det viktig å følge de riktige prosedyrene for å sikre at du handler innenfor lovens rammer og beskytter dine rettigheter som kreditor. I dette innlegget skal vi forklare hvilket regler du må følge for å at inkassokravet ditt skal bli godkjent.


1) Først og fremst skal inkassovarselet kommuniseres skriftlig

Dette kan være i form av et brev eller elektronisk kommunikasjon, så fremt varselet er sendt på betryggende måte. Kravet er at det må være en formell kommunikasjon som tydelig angir formålet med inkassovarselet.

Formkrav til inkassovarsel:

  • Det skal tydelig framkomme i overskriften at det er et «Inkassovarsel». Ordet Inkassovarsel kan ikke kombineres med ordet purring.
  • Det må tydelig framkomme at saken vil bli sendt til inkasso.
  • Tekst i Inkassovarselet skal lyde «Kravet vil bli oversendt til inkasso, og det kan påløpe omkostninger»

Les mer her

2) Betalingsfristen må ha gått ut før inkassovarselet kan sendes

Det betyr at du ikke kan sende ut inkassovarsel før forfallet på opprinnelig fakturaen har forfalt. Når betalingsfristen har forfalt kan du sende inkassovarsel med et purregebyr.

inkasso regler gebyrer følges av inkassoforskriften paragraf 1-2 og i henhold til statens satser.

Dette forutsetter 14 dagers forfall på opprinnelig faktura og 14 dagers forfall på inkassovarsel.

3) Kravets størrelse og kravet det gjelder skal inngå i inkassovarselet.

Dette betyr at du må spesifisere skyldig beløp, fakturanummer, og- eller annen referanse til det opprinnelige kravet. Denne informasjonen hjelper kunden med å forstå kravets opphav og sikre at de betaler riktig krav.

Konklusjon

Avslutningsvis er inkasso viktig for bedrifter som trenger å følge opp ubetalte fakturaer. Når du sender et inkassovarsel, er det viktig å sørge for at det oppfyller alle nødvendige krav. Dette inkluderer å være skriftlig, informasjon om kravets størrelse. Og husk at det må framkomme tydelig at det er et inkassovarsel. Ved å følge disse retningslinjene kan du beskytte dine rettigheter som kreditor og øke sannsynligheten for å motta betaling for tjenestene dine.

Subscribe to our newsletter
This site is registered on wpml.org as a development site.