Olemme saaneet tiedon, että Zolvan nimissä on liikkeellä erilaisia huijausviestejä. Lisätietoja huijausviesteistä löydät klikkaamalla tästä linkistä.

Asiantuntijoiden ja avainhenkilöiden palkkauskilpailu rauhoittuu ensi vuonna

28 marras 2023, 7:50 GMT

Asiantuntijoiden ja avainhenkilöiden palkkauskilpailu rauhoittuu ensi vuonna

Lauri Kosloffin mukaan yritykset ovat varovaisia uusien työntekijöiden palkkausaikeissa, mutta isoja irtisanomisaaltoja ei ole myöskään tulossa.

Zolvan CFO-barometriin vastanneista kaksi kolmasosaa pärjää nykyisellä asiantuntijajoukolla.

Asiantuntijat ja avainhenkilöt ovat kasvua hakevien yritysten tukipilareita, joista on ollut viime vuodet kova pula.

Ensi vuonna tilanne helpottuu, sillä perintäyhtiö Zolvan CFO-barometriin vastanneista talousjohtajista kaksi kolmasosaa ei näe tarvetta uusien asiantuntijoiden tai avainhenkilöiden rekrytoinnille.

”Työntekijöiden palkkaus- tai vähennystarve on keskimäärin 1–10 prosenttia.”

LAURI KOSLOFF, TALOUSJOHTAJA

– Vastauksista voi päätellä vähän katsantokannasta riippuen, että asiantuntijoiden työttömyys kasvaa, mutta toisaalta yritysten rekrytointihaasteet helpottuvat, sanoo Zolvan talousjohtaja Lauri Kosloff.

CFO-barometrin tulokset yleisestä työpaikkojen määrän kehityksestä uivat kuitenkin vastavirtaan ennusteisiin verrattuna. Tilastokeskuksen julkistama työllisyysasteen trendiluku oli lokakuussa 78,0 prosenttia. Ennusteiden mukaan työllisyys laskee ja työttömyys nousee. Samalla luvassa on tuhansia työntekijöitä koskevat lomautukset.

CFO-barometrin tulosten perusteella 39 prosenttia yrityksistä aikoo kasvattaa työntekijöiden määrää ensi vuonna, 36 prosentilla yrityksistä työntekijämäärä säilyy ennallaan ja neljännes vähentää väkeä.

– Työntekijöiden palkkaus- tai vähennystarve on keskimäärin 1–10 prosenttia. Yritykset eivät usko isoihin kasvuloikkiin eikä myöskään irtisanomisaaltoja ole tulosten valossa luvassa. Kysyimme samaa asiaa myös toukokuussa. Silloin yksittäisissä vastauksissa oli jopa 20 prosentin palkkaus- tai vähennystarpeita, Kosloff kertoo.

Kasvajat hamuavat lisää työntekijöitä

Talousjohtajien odotukset yritysten lähikuukausien kasvusta ja kannattavuudesta jakautuvat kahtia.

Puolet CFO-barometriin vastanneista arvioi ensi vuoden alkupuoliskon näkymät hyviksi tai jopa erinomaisiksi. Toinen puolisko pitää näkymiä korkeintaan tyydyttävinä. Siitä huolimatta Talouden pulssi -mittari nousi viidellä pisteellä 67 pisteeseen. Tulos on yhä vaatimaton, sillä maksimi pistemäärä on sata.

Kosloffin mukaan uusien työntekijöiden palkkaustarve ja toisaalta henkilökunnan määrän sopeuttamistarpeet kulkevat käsi kädessä Talouden pulssin vastausten kanssa. Kasvua hakevat yritykset tarvitsevat lisää henkilökuntaa. 

Talousjohtajien vastauksista ei tule ilmi, mihin toimialoihin työntekijöiden palkkaus- tai vähennystarpeet kohdistuvat. Kysely on tehty anonyymisti. 

– On yleisessä tiedossa, että rakennusteollisuudessa on nyt vaikeat ajat. Ala työllistää Suomessa noin 200 000 henkilöä ja iso osa tästä määrästä työskentelee uudisrakentamisen alueella. Uudet aloitukset jäävät alle puoleen viime vuoden tasosta ja se näkyy valitettavan nopeasti rakennusalan työllisyydessä. Lomautusten määrä kasvaa varmasti teollisuudessa, sillä lomautukset ovat työvoiman tarpeen säätämisessä yleisimmin käytetty työkalu, Kosloff sanoo. 

Zolvan CFO-barometri toteutettiin marraskuussa verkkokyselynä. Vastaajia oli 36. Avoimeen kysymykseen työntekijöiden palkkaustarpeista vastasi 32 talousjohtajaa.

Subscribe to our newsletter

Onko pohjakosketus sittenkin nähty? Talouden pulssissa valonkajoa

, 7:48 GMT

Onko pohjakosketus sittenkin nähty? Talouden pulssissa valonkajoa

Zolvan CFO-barometrin tulokset ovat toiveikkaita. Talouden pulssi koheni viidellä pisteellä.

Talousjohtajien vastauksissa kumpuaa hieman positiivisempi vire ensi vuoden näkymistä, kertoo perintäyhtiö Zolvan CFO-barometri.

Yritysten pääkallopaikalla eli talousjohdossa odotukset ensi vuoden alkupuoliskon kasvusta ja kannattavuudesta ovat astetta valoisammat kuin ekonomisteilla.

Perintäyhtö Zolvan CFO-barometriin vastanneista talousjohtajista puolet arvioi lähikuukausien näkymät hyviksi tai jopa erinomaisiksi. Syyskuun barometrissa vastaavaan uskoi kolmannes vastaajista. Toisaalta toinen puolikas talousjohtajista pitää näkymiä korkeintaan tyydyttävinä. 

”Ensi vuoden suunnitelmat ovat yrityksissä käynnissä tai juuri valmistuneet, joten usko niiden toteutumiseen nostaa positiivisia odotuksia.”

LAURI KOSLOFF, TALOUSJOHTAJA

Talouden pulssi -mittari nousi syyskuusta viidellä pisteellä 67 pisteeseen, kun kaikki vastaukset huomioidaan. Tulos on yhä vaatimaton, sillä maksimi pistemäärä on sata.

Talouden pulssin pisteytys muodostuu siten, että 0–10 pistettä tarkoittaa vaaraa ajautua konkurssiin. 11–30 pistettä on puolestaan heikko, 31–49 pistettä on välttävä, 50–75 pistettä on tyydyttävä, 76–85 pistettä on hyvä ja yli 85 pistettä on erinomainen taso. 

Joka tapauksessa talousjohtajien antamat vastaukset ovat hieman positiivisempia kuin ekonomistien näkemykset Suomen ensi vuoden talouskasvusta. Parhaimmillaankin ensi vuodelle on ennustettu nollakasvua. Heikon kehityksen taustalla ovat viennin sakkaaminen, investointien väheneminen ja yksityisen kulutuksen supistuminen.

– Tulosta voi pitää todella yllätyksenä. Tässä täytyy kysyä, onko pohjakosketus nyt nähty? Toisaalta pitää muistaa, että ensi vuoden suunnitelmat ovat yrityksissä käynnissä tai juuri valmistuneet, joten usko niiden toteutumiseen nostaa positiivisia odotuksia. Lisäksi uskoa luo aiempaa parempi talouden ennustettavuus, kun korkotasosta on tietty odotusarvo verrattuna puolen vuoden takaiseen aikaan, arvioi Zolvan talousjohtaja Lauri Kosloff.

Hän korostaa, että yrityskenttä on varsin heterogeeninen. Toimialojen sisälläkin on vaihtelua: osalla menee huonosti, osalla taas paremmin. Toimialoista eniten iskuja vastaan on ottanut rakennusteollisuus. 

Investointihalukkuus ui myös vastavirtaan

Zolvan CFO-barometrissa kysyttiin myös yritysten investointihalukkuutta seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastausten keskiarvo oli syyskuuhun verrattuna parempi eli 3,4. Investointihalukkuuden pisteytys on välillä 1–5. Mitä lähempänä ykköstä vastaukset ovat, sitä heikompi on investointi-into. Kolme on neutraali.

Esimerkiksi OP Ryhmän ekonomistien uusimmassa ennusteessa arvioitiin investointien supistuvan tänä vuonna viisi prosenttia. Ensi vuonna alamäki jatkuu. Eniten investointeja heikentävät nimenomaan asuinrakennusinvestoinnit.

– Investointihalukuuteen vaikuttaa isolta osalta korkomarkkinan ennustettavuus. Nyt näyttäisi siltä, että tämän syklin korkopiikki on nähty ja ensi vuoden toiselle puoliskolle ennustetaan jo laskevaa korkomarkkinaa. Yhtälöön tarvitaan kuitenkin kysynnän vahvistuminen, mitä ei ole lähiaikana nähtävissä. On mielenkiintoista seurata, onko talousjohtajien vastauksissa enemmän toiveita, jotka jäävät lopulta toteutumatta, Kosloff pohtii.

Yritysten maksuviiveet edelleen kasvussa

Yritysten maksuviiveet ja luottotappiot ovat olleet barometrin vastausten perusteella kasvussa toukokuusta alkaen.

Maksuviiveissä vastausten keskiarvo oli viisiasteisessa taulukossa 2,5 ja luottotappioissa 2,8. Mitä lähempänä ykköstä vastaukset ovat, sitä rajummin vastaajat kokevat tilanteen heikentyneen. Kolme on neutraali.

– Tämä on ollut nähtävissä meillä perintäalalla. Talouden alavire on tyhjännyt yritysten taseita ja kassavirtoja. Se vaikuttaa myös hyvämaineisten yritysten maksukäyttäytymiseen, Kosloff vahvistaa.

Zolvan CFO-barometri toteutettiin marraskuussa verkkokyselynä. Vastaajia oli 36. 

Barometrissa kysyttiin talousjohtajilta myös ensi vuoden palkkaustarpeista. Kyselyn tulokset olivat osin yllättäviä esimerkiksi asiantuntijoiden ja avainhenkilöiden osalta.

Zolva lyhyesti

 • Perustettu 2021
 • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
 • Konsernin liikevaihtoennuste noin 50 miljoonaa euroa
 • 650 työntekijää
 • Toimintaa Suomen lisäksi Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa.
Subscribe to our newsletter

Zolvan nimissä on liikkeellä huijausviestejä

21 marras 2023, 10:13 GMT

Zolvan nimissä on liikkeellä huijausviestejä

Huijausviestejä on lähetetty ainakin sähköpostitse ja niissä vaaditaan maksamaan velka.

Olemme saaneet tiedon, että Zolvan nimissä on liikkeellä erilaisia huijausviestejä. Huijausviestit voivat näyttää aidoilta ja niissä voi olla Zolvan logo. Huijausviestejä on lähetetty ainakin sähköpostitse ja niissä vaaditaan maksamaan velka.

Huijausviesteistä on ilmoitettu poliisille.

Jos epäilet saamasi viestin aitoutta, voit tarkistaa asian ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme asiakaspalvelu(at)zolva.com.

Jos olet vastaanottanut huijaukseksi epäilemäsi sähköpostiviestin, poista se avaamatta liitteitä.

• Älä vastaa viestiin.
• Älä avaa viestin linkkejä tai liitteitä.
• Sinun ei tarvitse tehdä muuta asian suhteen.

Alla oleva viesti ei ole Zolvan lähettämä:

Huijausviesteistä on alunperin ilmoitettu 14.11.2023 ja uutisointi on julkaistu uudelleen tänään 21.11.2023 Zolvan saatua tiedon uusista huijausviesteistä.

Subscribe to our newsletter

Pahenevatko yritysten maksuviiveet? Uusi CFO-barometri julki marraskuussa

01 marras 2023, 6:43 GMT

Pahenevatko yritysten maksuviiveet? Uusi CFO-barometri julki marraskuussa

Lauri Kosloff arvioi, että synkät talousnäkymät painavat Talouden pulssin alle 60 pisteeseen.

Talousjohdolta kysytään myös arvioita henkilökunnan määrän kehityksestä ensi vuonna. 

Keskisuurten ja suurten yritysten maksuviiveet ja luottotappiot ovat pysyneet toistaiseksi kurissa, vaikka huonoja talousuutisia julkaistaan lähes päivittäin.

Viimeisimpänä Elinkeinoelämän keskusliitto ennusti barometrissaan suhdanteiden heikkenevän entisestään.

”Kassanhallinta ja saatavien nopea kotiuttaminen korostuvat vaikeassa taloustilanteessa.”

LAURI KOSLOFF, TALOUSJOHTAJA

Perintäyhtiö Zolvan CFO-barometrista ilmenee, että maksuviiveiden määrä on lisääntynyt viimeisten kuukausien aikana. Syyskuun kyselyssä vastausten keskiarvo oli 2,6 viisiasteisessa taulukossa. Mitä lähempänä ykköstä vastaukset ovat, sitä rajummin vastaajat kokevat tilanteen heikentyneen. Kolme on neutraali.

Sen sijaan luottotappioiden määrä on pysynyt koko vuoden neutraalilla tasolla.

Zolvan talousjohtaja Lauri Kosloff toivoo, ettei seuraava kysely tuo tuloksiin dramaattisia muutoksia.

– Yritysten talouden hallinta on nyt helpompaa, kun inflaatio on tasoittunut. Ensi vuonna tilanne jatkuu nykyisen kaltaisena, ellei tule isojen yritysten konkursseja. Niistä koituu laajasti luottotappioita isojen alihankintaketjujen takia, hän kertoo.

Suomalaiset yritykset ovat tunnetusti säntillisiä maksajia Etelä-Euroopan maihin verrattuna. Eri tutkimusten mukaan suomalaisyritysten kärsimien luottotappioiden määrä on keskimäärin noin prosentti liikevaihdosta.– Kassanhallinta ja saatavien nopea kotiuttaminen korostuvat vaikeassa taloustilanteessa. Silloin pitää olla aktiivinen, odottaminen ei kannata ikinä. Ulkoistetulta perintäkumppanilta voi vaatia aktiivisia toimia ja ratkaisuja heti laskun erääntymisen jälkeen. Esimerkiksi yrityssaatavien tehokas periminen vaatii kumppanilta osaamista, Kosloff sanoo.

Miten käy Talouden pulssin?

Zolvan CFO-barometrissa talousjohtajilta kysytään myös yritysten lähikuukausien kasvu- ja kannattavuusnäkymistä. Talousjohtajat pisteyttävät arvionsa 0–100 välille. 

Edellisten barometrien Talouden pulssi on ollut tasaisesti 61–62 pisteessä. Tulos on tyydyttävä.

– Seuraan kiinnostuneena, että pysyykö pulssi vielä yli 60 pisteessä. Ennusteet ovat sen verran heikot. Kaikilla yrityksillä ei tosin mene huonosti. Jokaisessa kyselyssä kolmannes vastaajista on antanut yli 80 pistettä. Se kertoo yrityskentän polarisoitumisesta, Kosloff huomauttaa.

Lisäksi marraskuun barometrissa kysytään talousjohtajien arvioita työntekijöiden määrän kasvusta vuonna 2024. Kesällä toteutetussa kyselyssä yli puolet talousjohtajista vastasi, että palkkaustarve on nolla, tai henkilökunnan määrä vähenee muutamalla prosentilla.

– Todennäköisesti vastaukset ovat yhtä pessimistisiä. Kysymme tällä kertaa myös asiantuntijoiden tai avainhenkilöiden palkkaustarpeesta. Niitä tuloksia odotan erityisellä mielenkiinnolla, sillä yritykset ovat pitkään ilmoittaneet yhdeksi pahimmista kasvun pullonkauloista pulan erityisosaajista, Kosloff sanoo.

Zolvan tämän vuoden neljäs CFO-barometri julkaistaan marraskuun puolivälissä.

Subscribe to our newsletter

Perintäalan ja luotonantajien välinen suhde murroksessa – Zolvan uusi palvelumalli tuo tuloksia

17 loka 2023, 5:13 GMT

Perintäalan ja luotonantajien välinen suhde murroksessa – Zolvan uusi palvelumalli tuo tuloksia

Olli Jumeneff uskoo, että Zolvan uusi konsepti vastaa rahoituslaitosten odotuksia paremmasta palvelusta.

Läpinäkyvyys, joustavuus ja palvelun muokattavuus ovat konseptin keskeiset kulmakivet.

Korkojen nousu on muuttanut perintäalan yritysten ja luotonantajien välistä yhteistyötä. Etenkin vakuudettomia lainoja myöntävät rahoituslaitokset ovat perinteisesti myyneet saatavat eteenpäin heti eräpäivän jälkeen. Nyt tilanne on jumiutunut ja saatavat pidetään omissa taseissa.

”Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme datalla johdetun proaktiivisen palvelun, jossa tieto liikkuu reaaliaikaisesti. Kaikki on läpinäkyvää.”

OLLI JUMENEFF, HEAD OF SALES

Perintäyhtiö Zolvan myynti- ja markkinointijohtajan Olli Jumeneffin mukaan markkinoilta on tullut viestiä, ettei saatavista maksettava hinta vastaa enää myyjien odotuksia. Taustalla on perintäyhtiöiden kohonneet kustannukset.

– Tämä on poikkeavaa. Rahoituslaitokset etsivät kuumeisesti vaihtoehtoisia palvelumalleja perinteisille perintätoimenpiteille, Jumeneff sanoo.

Uusien palvelumallien löytäminen on vakuudettomia luottoja myöntäville rahoittajille kriittistä, sillä niiden liiketoiminta perustuu kasvuun. Mitä nopeammin saatavat pystytään kotiuttamaan ja mitä vähemmän syntyy luottotappioita, sitä tehokkaammin lainaa voidaan myöntää kuluttajille.

Jumeneff arvioi, että luotonantajien ja perintäyhtiöiden välisessä yhteistyössä on ollut muitakin haasteita. Yksi niistä on rahoitustoimialaan liittyvä ymmärrys tai sen puute.  

– Rahoitusmarkkina on erityinen toimiala, johon kohdistuu paljon regulaatiota. Lisäksi lainsäädäntö muuttuu koko ajan, kuten maksuhäiriömerkinnän muutos, korkokatto, positiivinen luottotietorekisteri ja erilaiset direktiivit. Niiden ymmärtäminen vaatii perintätoimiston edustajalta paljon osaamista, jotta yhteistyö vastaisi tai ylittäisi rahoituslaitosten odotukset, Jumeneff kertoo.

Toinen haaste liittyy teknologian hyödyntämiseen.

– Itse tietoliikenne ei ole ongelma. Haasteita syntyy, jos halutaan siirtyä perinteisestä saatavien perinnästä aitoon datalla johdettuun palveluun. Asiakaspalvelulla, taloushallinnolla, johdolla, sijoittajilla ja omistajilla on kaikilla omat intressinsä ja tarpeensa. Silloin on tärkeää määrittää prosessit tarkasti ja viestiä ne läpi organisaation parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi, hän jatkaa.

Läpinäkyvä toimintamalli on kaikkien etu

Zolva on kehittänyt rahoituslaitoksille palvelumallin saatavien ostoon ja perintään, jossa keskeisinä kulmakivinä ovat läpinäkyvyys, joustavuus ja muokattavuus.

Palvelun tavoitteena on nopeuttaa kassankiertoa ja minimoida luottotappiot, mutta myös tuottaa asiakkaille tehokkaampia toimintamalleja. Kaikki on räätälöitävissä asiakaskohtaisesti.

– Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme datalla johdetun proaktiivisen palvelun, jossa tieto liikkuu reaaliaikaisesti. Kaikki on läpinäkyvää. Haluamme myös kehittää jatkuvasti yhteistyötä. Yhteisissä kuukausipalavereissa on syytä miettiä, mitä toimenpiteitä tai muutoksia täytyy tehdä saatavien kotiuttamiseksi tehokkaammin. Yhteistyössä tulisi käydä ylipäätään läpi rahoituslaitoksen tavoitteita ja budjettia perinnän performanssin osalta. Perintäkumppani voi siinä yhteydessä antaa arvokkaita vinkkejä omasta näkökulmastaan ja toimenpiteitä voidaan suunnitella datan pohjalta tukemaan aidosti rahoituslaitoksen liiketoimintaa. Lopputuloksena asiakkaidemme arki on sujuvampaa, Jumeneff listaa.

Hänen mukaansa asiakkaan on tärkeä ymmärtää, mistä saatavien oston ja perintätoimenpiteiden hinta aidosti muodostuu. Mitkä asiat voivat esimerkiksi heikentää salkun arvoa? Näin asiakas tietää, mitä on myymässä.

Yleisin syy laskun maksamatta jättämiselle on unohdus. Lasku on voinut jäädä myös huomaamatta ja hukkua mainoslehtien sekaan tai sähköpostin syövereihin.

– Tiedämme kokemuksesta, että monikanavaisuus tuottaa parhaan lopputuloksen maksujen kotiuttamiseksi. Ennen luoton erääntymistä tai erääntymisen jälkeen meiltä voi lähteä loppuasiakkaalle tekstiviesti, puhelinsoitto ja sähköpostia. Tärkeintä on tavoittaa asiakas oikeaan aikaan oikeassa kanavassa, Jumeneff korostaa.

Zolva lyhyesti

 • Perustettu 2021
 • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
 • Konsernin liikevaihto vuonna 2022 48 MEUR
 • 650 työntekijää
 • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

Subscribe to our newsletter

Ulkopuolisen rahoituksen tarve jakautuu kahtia

07 syys 2023, 8:18 GMT

Ulkopuolisen rahoituksen tarve jakautuu kahtia

Lauri Kosloff muistuttaa, että rahan hinta linkittyy aina riskiin. Myös vakuuksien pitää olla kunnossa.

Zolvan CFO-barometri: Osa investointeja suunnittelevista yrityksistä karttaa rahoituksen hakemista.

Suurten yritysten vaatimattomat lähitulevaisuuden näkymät heijastuvat ulkopuolisen rahoituksen kysyntään. Puolet perintäyhtiö Zolvan CFO-barometriin vastanneista talousjohtajista on sitä mieltä, ettei ulkopuoliselle rahoitukselle ole ollut tarvetta viimeisen puolen vuoden aikana.

”Monilla yrityksillä liiketoiminnan näkymä on sumea, eikä oikein tiedetä mistä kasvua voi hakea.”

LAURI KOSLOFF, TALOUSJOHTAJA

Tässä joukossa on myös yrityksiä, joilla on investointihalukkuutta. Ne karttavat niin ikään rahoituksen hakemista. Näiden yritysten talousjohtajat arvioivat lähikuukausien näkymät hyviksi tai jopa erinomaisiksi.

– Monilla yrityksillä liiketoiminnan näkymä on sumea, eikä oikein tiedetä mistä kasvua voi hakea. Samalla osalla yrityksistä tase on niin hyvässä kunnossa, etteivät ne tarvitse ulkopuolista rahoitusta edes investointeihin. Lisäksi yksittäisissä vastauksissa näkyy, että rahoitusjärjestelyt hoituvat konsernin kautta, kiteyttää Zolvan talousjohtaja Lauri Kosloff.

Rahan hinta ja kiristyneet vakuudet

CFO-barometrissa kysyttiin rahoitusta hakeneilta yrityksiltä sitä, onko rahoituksen saanti vaikeutunut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana esimerkiksi korkeamman rahan hinnan tai vakuusehtojen takia. Lähes kaikissa vastauksissa korostui rahan hinnan nousu. Osalla rahoituksen saanti ei ole kuitenkaan vaikeutunut. Yksittäisissä vastauksissa näkyi selvästi vakuusvaateiden kiristyminen.

– Rahoitusta kyllä saa, mutta ehdot eivät välttämättä houkuttele. Rahan hinta liittyy luonnollisesti riskiin. Esimerkiksi käyttöpääomaa varten lainarahan hinta on rapsakka. Toisaalta nykyisellä korkotasolla voi olla tervehdyttävä vaikutus osaan toimialoista, kun rahan hinta on normalisoitunut, Kosloff sanoo.

Zolvan CFO-barometri toteutettiin elokuun lopussa verkkokyselynä. Vastaajia oli 50. Avoimeen kysymykseen rahoitustarpeesta vastasi yli puolet talousjohtajista.

Seuraava barometrin kysely on lokakuun lopussa ja tulokset julkaistaan marraskuussa.

Zolva lyhyesti

 • Perustettu 2021
 • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
 • Konsernin liikevaihto noin 48 MEUR
 • 650 työntekijää
 • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

Subscribe to our newsletter

Talousjohtajien vastaukset yllättivät: ”Ei niin huono kuin olisi voinut olettaa”

, 8:05 GMT

Talousjohtajien vastaukset yllättivät: ”Ei niin huono kuin olisi voinut olettaa”

Kolme kymmenestä vastaajasta ennustaa hyvää tai jopa erinomaista loppuvuotta.

Perintäyhtiö Zolvan kolmas CFO-barometri on julkaistu. Suomen suurimpien yritysten talousjohtajien vastauksissa yhä kova hajonta.

Talousjohtajien odotukset yritysten kolmen seuraavan kuukauden kasvusta ja kannattavuudesta jakautuvat yhä voimakkaasti kahteen eri ryhmään. Perintäyhtiö Zolvan CFO-barometriin vastanneista talousjohtajista kolme kymmenestä arvioi lähikuukausien näkymät hyviksi tai jopa erinomaisiksi. Samalla suurin osa eli 70 prosenttia vastaajista ennustaa korkeintaan tyydyttävää loppuvuotta.

”Pakolliset investoinnit on nyt mahdollista toteuttaa. Uskon, että näistä iso osa onkin korvausinvestointeja.”

LAURI KOSLOFF, TALOUSJOHTAJA

Talouden pulssi -mittarissa hyvän ja tyydyttävän välinen raja on 75 pisteessä. Talouden pulssi nousi toukokuusta yhdellä pisteellä 62 pisteeseen, kun kaikki vastaukset huomioidaan. Käänteestä huolimatta tulos on edelleen vaatimaton, sillä maksimi pistemäärä on sata.

Talouden pulssin pisteytys muodostuu siten, että 0–10 pistettä tarkoittaa vaaraa ajautua konkurssiin. 11–30 pistettä on puolestaan heikko, 31–49 pistettä on välttävä, 50–75 pistettä on tyydyttävä, 76–85 pistettä on hyvä ja yli 85 pistettä on erinomainen taso.

Zolvan talousjohtaja Lauri Kosloff ennusti aiemmin Talouden pulssin laskevan kevään luvuista, sillä inflaatio ja korot ovat pysyneet korkeina sekä muut talouden indikaattorit ovat antaneet viitteitä heikentyneistä näkymistä. Lisäksi useissa pörssiyrityksissä on aloitettu muutosneuvotteluja viime aikoina.

– Tulos ei ole niin huono kuin olisi voinut olettaa. Uutisoinnissa on korostunut rakennusalan ahdinko ja konkurssit, joten se antaa osittain virheellisen kuvan yritysten tilanteesta laajemmin. Toisaalta tulos kuvaa hyvin tämän hetken vaisua tunnelmaa yrityksissä, hän sanoo.

Talousjohtaja miettii, mistä ison vastaajajoukon usko tulevaan kasvuun kumpuaa. Barometrissa kysyttiin myös yritysten investointihalukkuutta seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastausten keskiarvo oli toukokuuhun verrattuna parempi eli 3,2. Investointihalukkuuden pisteytys on välillä 1–5. Mitä lähempänä ykköstä vastaukset ovat, sitä heikompi on lähitulevaisuuden näkymä. Kolme on neutraali.

Lauri Kosloff, Zolva Suomen talousjohtaja
Lauri Kosloff, Zolva Suomen talousjohtaja

– Näillä yrityksillä on vahva tase ja rahoituksellinen tilanne. Inflaatio on tasaantunut, samoin korkotaso, joten ennustettavuus on parempi. Pakolliset investoinnit on nyt mahdollista toteuttaa. Uskon, että näistä iso osa onkin korvausinvestointeja, Kosloff kertoo.

Maksuviiveet ovat vastausten perusteella selvässä kasvussa, mutta luottotappioita on luvassa vähän.

– Maksuajat ovat pidentyneet ja viiveet siirtyvät koko ajan pienempiin yrityksiin. Se on huolestuttavaa, Kosloff sanoo.

Zolvan CFO-barometri toteutettiin elokuun lopussa verkkokyselynä. Vastaajia oli 50. Seuraava barometrin kysely on lokakuun lopussa ja kyselyn tulokset julkaistaan marraskuussa.

Zolva lyhyesti

 • Perustettu 2021
 • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
 • Konsernin liikevaihto noin 48 MEUR
 • 650 työntekijää
 • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

Subscribe to our newsletter

Zolva lanseeraa ensimmäisenä Suomessa: Perinnän asiakastieto on nyt läpinäkyvää ja ajantasaista

25 elo 2023, 12:36 GMT

Zolva lanseeraa ensimmäisenä Suomessa: Perinnän asiakastieto on nyt läpinäkyvää ja ajantasaista

Zolvan tavoite on muuttaa perintäala läpinäkyvämmäksi. Analysoidun tiedon tuottaminen asiakkaille on tärkeä askel kohti läpinäkyvää toimintatapaa.

Zolva on aloittanut yhteistyön ruotsalaisen analyysiyhtiön Dignisian kanssa. Analysoitu tieto auttaa muun muassa tekemään tarkempia kassavirtaennusteita ja tehostaa maksujen kotiuttamista.

Perintäyhtiö Zolva nostaa riman korkealle perintäalan palvelujen läpinäkyvyydessä, kun yritys aloittaa yhteistyön ruotsalaisen analyysiyhtiön Dignisian kanssa.

Muutos alan nykyiseen käytäntöön on iso, sillä yleensä yrityksissä nähdään vain perinnässä oleva asiakaskanta ja paljonko sisään on tullut rahaa.”

LAURI KOSLOFF, HEAD OF FINANCE

Talousjohtaja Lauri Kosloffin mukaan yhteistyö näkyy yrityksille siten, että perinnän kohteina olevista asiakkaista ja heidän maksukäyttäytymisestään on tarjolla asiakasryhmittäin analysoitua tietoa. Luotonantajien on tärkeää ymmärtää, mitä erääntyneiden saatavien portfolio sisältää, jotta yhteistyössä perintäyhtiön kanssa voidaan optimoida tehtävät toimenpiteet ja arvioida paras ajankohta saatavien myynnille.

Lisäksi saatavien myynti perintäyhtiöille helpottuu, kun luottolaitoksella tai laskuttavalla taholla on mahdollisimman laadukasta dataa, joka lisää luottamusta myyjän ja ostajan välille sekä mahdollistaa laadukkaan kommunikoinnin toimijoiden kesken.

Dignisia analysoi ja jalostaa tietoa lähes reaaliaikaisesti. Kyseessä on lisäarvopalvelu Zolvan yritysasiakkaille.

– Muutos alan nykyiseen käytäntöön on iso, sillä yleensä yrityksissä nähdään vain perinnässä oleva asiakaskanta ja paljonko sisään on tullut rahaa. Jatkossa asiakasyritykset tietävät myös sen, kuinka tehokkaasti Zolvan eri perintävaiheet toimivat. Perintää kannattaa optimoida huomioiden siitä aiheutuvat kulut ja sen avulla saatavat tulot, Kosloff sanoo.

Hänen mukaansa uusi lisäpalvelu hyödyttää erityisesti rahoitusyhtiöitä ja telesektoria, joilla ovat isot laskutusvolyymit ja joille kassavirta sekä luottotappiot näyttelevät merkittävää osaa tuloksessa.

– Dignisian tarjoama data antaisi mahdollisuuden myös siihen, että asiakasyritys voi verrata kahden eri perintäyhtiön toimenpiteiden tehokkuutta keskenään. Silloin kaikki on läpinäkyvää, talousjohtaja kertoo.

Läpinäkyvyys Dignisian ja Zolvan tavoitteena

Kansainvälisesti toimivassa Dignisiassa on hyvä perintäalan ymmärrys, sillä yrityksen johto on työskennellyt aiemmin eri perintäyritysten johtotehtävissä.

Yksi Dignisian tärkeimmistä tavoitteista on tuoda perintäalalle lisää läpinäkyvyyttä teknologian keinoin. Läpinäkyvyys kehittää perintäyhtiöiden ja yritysasiakkaiden välistä yhteistyötä, tuo tulosta sekä parantaa asiakaskokemusta. Lisäksi teknologia antaa yritysjohdolle mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka pohjautuvat analysoituun tietoon.

– Perintäala on kaivannut pitkään joustavuutta, läpinäkyvyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Erityisesti nyt, kun saatavien ostomarkkinassa myyjien ja ostajien intressit eivät ole kohdanneet riittävällä tasolla. Dignisia tuottaa näkemyksemme mukaan toimialan parhaan raportoinnin ja antaa mahdollisuuden vertailuun eri perintäyhtiöiden välillä. Mielestämme heidän palvelunsa tukee täydellisesti Zolvan visiota siitä, mihin suuntaan perintäalan tulee muuttua, sanoo Zolvan myyntijohtaja Olli Jumeneff.

Hänen mukaansa Zolvan ja Dignisian välinen yhteistyö ja siitä seuraava palvelukokonaisuus hyödyttää saatavia myyvien tahojen liiketoimintaa merkittävästi.

– Kun yhdistämme Zolvan osaamisen, modernin teknologian ja Dignisian best practise -raportoinnin, pystymme tarjoamaan markkinoiden parhaan kokonaisuuden erityisesti rahoitustoimialalle.

Zolva lyhyesti

 • Perustettu 2021
 • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
 • Konsernin liikevaihto vuonna 2022 48 MEUR
 • 650 työntekijää
 • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

Dignisian toimitusjohtaja Gustav Terland kertoo, että yhteistyö kahden yrityksen välillä on sujunut hyvin. Toimitusjohtajan mukaan Dignisian asiakkaat käyttävät yhtiön tuottamaa tietoa muun muassa optimoidessaan saatavien hallintaa, hallitessaan riskejä ja kehittäessään vastuullista luotonantoa.

– Olemme riippumaton toimija ja keskusteluissa zolvalaisten kanssa ymmärsimme, että he haluavat saavuttaa samat tavoitteet kuin mekin. Zolva halusi tarjota asiakkailleen jotain uutta ja me voimme tuoda heille lisäarvoa.

Subscribe to our newsletter

Mitä tarkoittaa perintäyhtiön hyvä asiakaspalvelu? Ja miksi se on tärkeää?

24 elo 2023, 6:00 GMT

Mitä tarkoittaa perintäyhtiön hyvä asiakaspalvelu? Ja miksi se on tärkeää?

Zolvassa mitataan säännöllisesti asiakaspalvelun onnistumista.

Zolvan asiakaspalvelussa keskitytään kahteen kohderyhmään: kumppaneihin ja heidän asiakkaisiinsa. Tavoitteena on onnistunut asiakaskokemus.

Hyvä asiakaspalvelu on tärkeä palanen perintäyhtiö Zolvan palvelupaketissa, jonka tavoitteena on nopeuttaa kumppaneiden kassankiertoa ja parantaa asiakaskokemusta. Kokonaisuuden ytimessä on Zolvan kehittämä järjestelmällinen ja tehokas laskujen elinkaari- ja perintämalli, josta on yrityksille paljon hyötyä.

”Täällä on töissä ihmisiä, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia.”

SARA SEPPÄLÄ, PALVELUASIANTUNTIJA

Niin kumppanit kuin loppuasiakkaat odottavat perintäalalta monikanavaisia palveluratkaisuja. Zolvan palveluasiantuntija Sara Seppälä korostaa, että perintäyhtiön pitää huomioida asiakaspalvelussaan molemmat kohderyhmät sekä tarjota jokaiselle asiakasryhmälle soveltuvimmat ratkaisut, jotta asiointi on helppoa myös silloin, kun lasku on unohtunut maksaa.

– Meidän täytyy olla tavoitettavissa ja pystyä vastaamaan asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin. Kumppanimme saa meiltä aina oman nimetyn yhteyshenkilön, jonka avulla varmistamme henkilökohtaisen palvelun, hän sanoo.

Petra Raatikainen, Palveluneuvoja

Kumppaneiden ja heidän asiakkaidensa tarpeet poikkeavat toisistaan. Osa kumppaneista voi kaivata yksityiskohtaistakin tietoa asiakkaiden maksukäyttäytymisestä varsinkin, jos kyse on B2B-asiakkuuksista. Tarpeeseen vaikuttaa paljon se, onko kumppani ulkoistanut Zolvalle koko laskun elinkaaren hoitamisen vai muistutus- ja perintäpalvelun.

– Lopulta kysymykset ovat aika arkisia, eli missä mennään avoimen laskun osalta ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Tärkeintä on prosessin läpinäkyvyys, kertoo palveluneuvoja Petra Raatikainen.

Jokaisen tarve on yksilöllinen

Ystävällisyys, empaattisuus ja ratkaisukeskeisyys korostuvat, kun Zolvan asiakaspalvelu ottaa vastaan loppuasiakkaiden yhteydenottoja.

Raatikainen sanoo, että jokainen asiakkaan kohtaaminen on erilainen. Laskun maksamatta jättäminen voi johtua unohduksesta tai taustalla voi olla ylivelkaantuminen. Ylivelkaantumiselle on yleensä useita syitä, kuten yllättävät elämäntilanteet, peli- ja mielenterveysongelmat tai vastuuton velanotto. Ongelma ei ole vähäinen, sillä yli 350 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä.

– Jos yhteydenotto tulee puhelimitse, asiakaspalvelijan pitää olla valmis tarjoamaan ratkaisuja. Äänenkäytöllä on iso vaikutus. Lisäksi asiakasta tulee kuunnella ja aistia hänen tunnetilaansa. Soittajaa voi hävettää koko yhteydenotto. Sen jälkeen on tärkeää tukea, löytää ratkaisuja ja tarvittaessa rohkaista pyytämään apua. Kysymyksiä on yleensä paljon, Raatikainen listaa.

Asiakaspalvelun onnistumiselle mittarit

Seppälän mukaan ylivelkaantumistilanteet vaativat asiakaspalvelijalta erityistä ammattitaitoa. Negatiivisetkin puhelut on mahdollista kääntää positiiviseksi, kun pääsee samalle viivalle asiakkaan kanssa. Keinoina tähän on kohdata asiakas ihmisenä, puhua ymmärrettävästi ja tarjota ratkaisuja ongelmiin.

– Mietimme jatkuvasti tiimin kesken, miten erilaisiin tilanteisiin on hyvä reagoida. Asiakaspalvelijamme voivat vapaasti purkaa tilanteita ja oppia, miten kollegat ovat ratkaisseet jonkin asian, Seppälä kertoo.

– Täällä on töissä ihmisiä, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia. Sellaisista hetkistä tulee kiva olo, kun alkutilanne on ollut hankala, mutta lopputulos on saatu käännettyä positiiviseksi, hän jatkaa.

Zolvassa myös mitataan asiakaspalvelun onnistumista. Loppuasiakkaille lähtee yhteydenoton jälkeen kysely, miten palveluneuvoja on onnistunut hoitamaan tilanteen ja kuinka ammattitaitoinen ja ystävällinen hän on ollut. Lisäksi pyydetään avointa palautetta.

Aitoa kumppanuutta

Zolvan ja kumppaneiden yhteistyö perustuu jatkuvaan vuoropuheluun ja kehittämiseen.

– Avoimen palautteen kautta saamme arvokasta tietoa palvelun laadusta ja ennen kaikkea prosessien kehittämiseen. Kehitämme järjestelmäämme jatkuvasti ja julkaisemme uusia toiminnallisuuksia kahden viikon välein, jotta pystymme palvelemaan kumppaneitamme ja heidän asiakkaitaan entistäkin paremmin.

Kuukausittaiset yhteistyöpalaverit mahdollistavat dialogin, palvelun laadun sekä varmistaa prioriteetit palvelun kehittämiselle. Tiivis yhteistyö varmistaa, että Zolvan palvelut tukevat kumppanin liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa.

Zolva lyhyesti

 • Perustettu 2021
 • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
 • Konsernin liikevaihto vuonna 2022 48 MEUR
 • 650 työntekijää
 • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

Subscribe to our newsletter

Uusi CFO-barometri julki syyskuussa: Luvassa heikkoja lukuja, mutta ilmassa on myös positiivista

18 elo 2023, 6:17 GMT

Uusi CFO-barometri julki syyskuussa: Luvassa heikkoja lukuja, mutta ilmassa on myös positiivista

Zolvan talousjohtaja Lauri Kosloff ennakoi yrityksille haastavaa loppuvuotta.

Talousjohdon on erityisen tärkeää seurata nyt talouden pulssia. Zolvan CFO-barometri kuvaa suurten yritysten talouspäättäjien näkemyksiä talouden kehityksestä.

Suurten yritysten lähitulevaisuuden näkymät ovat heikot ja alkuvuoden pieni positiivinen vire on luultavasti kadonnut. Loppuvuodesta tulee yrityksille haastava, arvioi perintäyhtiö Zolvan talousjohtaja Lauri Kosloff. Zolvan uusi CFO-barometri julkaistaan 7. syyskuuta.

Barometrissa kysytään talousjohtajien näkemyksiä maksuviiveiden kehityksestä, luottotappioista ja investoinneista. Kesäkuussa julkaistussa barometrissa maksuviiveet ja luottotappiot olivat neutraalilla tasolla. Lisäksi talousjohtajat antavat pistemäärän suurten yritysten kasvua ja kannattavuutta mittaavaan Talouden pulssiin, joka painui kesäkuussa 61 pisteeseen. Maksimi pistemäärä on sata.

”Talousjohdon on erittäin tärkeää seurata Talouden pulssia, jotta he pystyvät reagoimaan ja ennustamaan tulevaa kehitystä sekä mahdollisesti valmistautumaan muutostarpeisiin.”

LAURI KOSLOFF, TALOUSJOHTAJA

Talouden pulssin pisteytys on tehty siten, että 0–10 pistettä tarkoittaa vaaraa ajautua konkurssiin. 11–30 pistettä on puolestaan heikko, 31–49 pistettä on välttävä, 50–75 pistettä on tyydyttävä, 76–85 on hyvä ja yli 85 pistettä on erinomainen taso.

– Ennustan Talouden pulssin valitettavasti laskevan edellisestä mittauksesta. Luottotappiot ja konkurssit ylikorostuvat rakennus- sekä matkailu- ja ravintola-alalla. Ongelmat kulminoituvat pk-yritysten kokoluokassa, mikä on toki luonnollista pienempien puskurien ja rahoitusmahdollisuuksien takia, Kosloff kertoo.

Hänen mukaansa viime ajan uutiset tukevat synkkiä arvioita. Inflaatioluvut ovat yhä korkealla, samoin korot ja lukuisissa pörssiyrityksissä on aloitettu muutosneuvottelut. Toisaalta Suomen kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,7 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna bkt kasvoi noin 0,2 prosenttia.

Talousjohtajan näkemyksellä on väliä

Syyskuun barometria varten talousjohtajilta kysytään myös ulkopuolisen rahoituksen tarpeesta, rahan hinnasta ja rahoittajien luottopolitiikan kiristymisestä. Kosloff kannustaakin kaikkia talousjohtajia vastaamaan kyselyyn.

– Talousjohdon on erittäin tärkeää seurata Talouden pulssia, jotta he pystyvät reagoimaan ja ennustamaan tulevaa kehitystä sekä mahdollisesti valmistautumaan muutostarpeisiin, hän sanoo.

Zolvan talousjohtaja nostaa esiin yhden positiivisen asian synkkyyden keskeltä. Inflaatio on tasaantunut, eikä koroissa nähdä kevään kaltaista turbulenssia.

– Nyt olemme tilanteessa, jossa yrityksissä pystytään tekemään oikeat laskelmat ja sitä kautta toteuttamaan pakollisia investointeja. Aiemmin näin ei ollut, kun heilunta oli niin suuri. Toinen orastava mahdollisuus on kuluttajakysynnässä, joka auttaa palvelualaa. Jos kuluttajat rohkenevat käyttää varojaan, voi loppuvuosi olla kohtalainen. Toisaalta ostovoima on supistunut, joten ilman koronlaskuja ei varmasti nähdä vahvaa elpymistä, Kosloff kertoo.

Zolva lyhyesti

 • Perustettu 2021
 • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
 • Konsernin liikevaihto vuonna 2022 48 MEUR
 • 650 työntekijää
 • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

Subscribe to our newsletter
This site is registered on wpml.org as a development site.