Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

09 touko 2023, 5:35 GMT

Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

Lauri Kosloff ennustaa irtisanomisia, mikäli kysyntä jatkuu loppuvuonna heikkona.

Zolvan CFO-barometrin perusteella yli puolella vastaajista palkkaustarve on nolla, tai työntekijämäärä jopa laskee.

Talousjohtajien pessimistiset arviot suuryritysten lähikuukausien kasvusta ja kannattavuudesta heijastuvat myös työntekijöiden palkkaustarpeisiin.

Perintäyhtiö Zolvan CFO-barometriin vastanneista talouspäättäjistä yli puolet ennustaa, ettei uusia työntekijöitä tarvita, tai työntekijöiden määrä laskee muutamalla prosentilla seuraavan 12 kuukauden aikana.

”Yritysten varovaisuus näkyy lyhyen aikavälin investointipäätöksissä ja sitä kautta henkilöstön palkkauksessa.”

LAURI KOSLOFF, TALOUSJOHTAJA

Zolvan talousjohtajan Lauri Kosloffin mukaan yritysten varovaisuus näkyy lyhyen aikavälin investointipäätöksissä ja sitä kautta henkilöstön palkkauksessa. Kyselyn pohjalta osassa yrityksistä kysynnän puute johtaa todennäköisesti jopa henkilöstön vähentämiseen.

– Toivottavasti kuluttajien luottamuksen palautuminen ja inflaatiopaineiden tasaantuminen vaikuttaa positiivisesti yritysten kysyntätilanteeseen loppuvuonna ja näin vältyttäisiin ehkä isoimmilta irtisanomisaalloilta, hän sanoo.

CFO-barometrin vastauksista ei tule ilmi, mihin toimialoihin vähennystarpeet kohdistuvat. Kysely on tehty anonyymisti. Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella vaikeuksissa ovat kuitenkin rakennusteollisuus ja valmistava teollisuus.

Talousjohtajien enemmistön vastausten luulisi olevan myrkkyä niille, jotka laskevat Suomen työllisyysasteen kasvun varaan.

– Näkemykseni mukaan tämän hetkinen vahva työllisyystilanne jatkuu, sillä suuria ikäluokkia poistuu yhä työmarkkinoilta, Kosloff vahvistaa.

Zolvan CFO-Barometri mittaa Suomen talouden pulssia

Osa aikoo palkata lisävoimaa

Suurimmalla osalla CFO-barometriin vastanneista ei ole palkkaustarpeita, mutta osa yrityksistä kärsii henkilöstöpulasta. Se on ollut yleisin kasvun este eri tutkimuksissa.

Talousjohtajista joka kuudes ennustaa, että uusien työntekijöiden palkkaustarve on 10–20 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana.

– Vastaushajonta eri yritysten välillä on merkittävä. Henkilöstön lisäystarve näyttäisi liittyvän enemmän yrityksen kasvuvaiheeseen kuin toimialan palkkaustarpeisiin, Kosloff uskoo.

Zolvan CFO-barometri toteutettiin huhtikuussa verkkokyselynä. Vastaajia oli 38. Avoimeen kysymykseen työntekijöiden palkkaustarpeista vastasi 30 talousjohtajaa.

Seuraava barometrin kysely on elokuussa ja kyselyn tulokset julkaistaan syyskuun alussa.

Zolva lyhyesti

 • Perustettu 2021
 • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
 • Konsernin liikevaihtoennuste noin 50 MEUR
 • 650 työntekijää
 • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

Subscribe to our newsletter

UUTISKIRJE

  Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

  touko 09

  Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

  Lauri Kosloff ennustaa irtisanomisia, mikäli kysyntä jatkuu loppuvuonna heikkona.

  Lue
  Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

  touko 09

  Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

  Lähes 70 prosenttia talousjohtajista arvioi lähikuukausien näkymät korkeintaan tyydyttäväksi.

  Lue
  Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

  touko 02

  Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

  Zolvan palveluasiantuntija Sara Seppälä uskoo vakaasti, että positiivinen luottotietorekisteri suitsii suomalaisten ylivelkaantumista.

  Lue

  Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

  , 5:33 GMT

  Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

  Lähes 70 prosenttia talousjohtajista arvioi lähikuukausien näkymät korkeintaan tyydyttäväksi.

  Perintäyhtiö Zolvan toinen CFO-barometri on julkaistu. Suomen suurimpien yritysten talousjohtajien vastauksissa yhä kova hajonta.

  Talousjohtajien odotukset yritysten lähikuukausien kasvusta ja kannattavuudesta jakautuvat voimakkaasti kahteen eri ryhmään.

  Perintäyhtiö Zolvan CFO-barometriin vastanneista talousjohtajista lähes 70 prosenttia arvioi lähikuukausien näkymät korkeintaan tyydyttäväksi. Talouden pulssi -mittarissa se tarkoittaa alle 75 pistettä. Vastausten painopiste on 50 ja 60 pisteen välissä.

  ”Heikko kysyntä kotimaan ja ulkomaan markkinoilla vaikuttaa tämän hetkiseen Talouden pulssiin negatiivisesti.”

  LAURI KOSLOFF, TALOUSJOHTAJA

  Kun kaikki vastaukset huomioidaan, niin Talouden pulssi laski maaliskuusta vain pisteellä 61 pisteeseen. Maksimipistemäärä on sata.

  – Tulos oli ennakoidun mukainen ja kuvaa mielestäni talouden tilannetta hyvin. Toinen neljännes on näyttäytynyt muissakin ennusteissa vaikeana etenkin teollisuuden ja rakentamisen osalta. Heikko kysyntä kotimaan ja ulkomaan markkinoilla vaikuttaa tämän hetkiseen Talouden pulssiin negatiivisesti. Kasvunäkymät ovat yleisesti myös toiselle vuosipuoliskolle tultaessa heikot tai jopa negatiiviset, sanoo Zolvan talousjohtaja Lauri Kosloff.

  Talousjohtajat antavat Talouden pulssiin pistemäärän sillä perusteella, miten he arvioivat yritysten kasvua ja kannattavuutta seuraavan kolmen kuukauden aikana. Talouden pulssin pisteytys muodostuu siten, että 0–10 pistettä tarkoittaa vaaraa ajautua konkurssiin. 11–30 pistettä on puolestaan heikko, 31–49 pistettä on välttävä, 50–75 pistettä on tyydyttävä, 76–85 pistettä on hyvä ja yli 85 pistettä on erinomainen taso.

  Jos suurin osa talousjohtajista ennakoi korkeintaan tyydyttäviä näkymiä, niin toinen massasta erottuva ryhmä uskoo lähikuukausien kasvun ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla, eli 80 pisteessä. Yksittäisissä vastauksissa on annettu jopa yli 85 pistettä.

  Kosloffin mukaan vaikea makrotilanne ei vaikuta kaikkiin. Yksi hyvä esimerkki on palvelusektori.

  – Yritykset, jotka eivät ole pääomaintensiivisiä tai joita ei raaka-aineiden hintojen nousu kosketa, pystyvät jatkamaan tässä matalasuhdanteessa lähes entisellä tasollaan, hän kertoo.

  Muissa luvuissa pientä valonpilkahdusta

  CFO-barometrissa talousjohtajilta kysyttiin myös maksuviiveiden määrän kehityksestä edellisen kolmen kuukauden aikana, arviota luottotappioiden määrästä ja yritysten seuraavan 12 kuukauden investointihalukkuudesta.

  Tuloksissa on nähtävissä pieni valonpilkahdus maaliskuun barometriin verrattuna. Niin maksuviiveissä, luottotappioissa kuin investointihalukkuudessa tulokset paranivat 0,1 pistettä.

  Kyselyn pisteytys on välillä 1–5. Mitä lähempänä ykköstä vastaukset ovat, sitä heikompi on lähitulevaisuuden näkymä tai edelliskuukausien toteuma. Kolme on neutraali.

  Lauri Kosloff, Zolva Suomen talousjohtaja

  – Kyselyn perusteella voidaan todeta tilanteen olevan paljon stabiilimpi. CFO-barometrin vastaukset ovat anonyymejä, mutta muiden ennusteiden pohjalta kesän kynnyksellä on odotettavissa maksuviiveitä ja luottotappioita etenkin rakennusteollisuudessa. Siihen on hyvä varautua, Kosloff sanoo.

  – Investointihalukkuuteen puolestaan vaikuttavat merkittävästi tulevat suhdannenäkymät ja toisen vuosipuoliskon odotetaan olevan parempi kuin alkaneen vuoden, hän jatkaa.

  Zolvan CFO-barometri toteutettiin huhtikuussa verkkokyselynä. Vastaajia oli 38. Seuraava barometrin kysely on elokuussa ja kyselyn tulokset julkaistaan syyskuun alussa.

  Zolva lyhyesti

  • Perustettu 2021
  • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
  • Konsernin liikevaihtoennuste noin 50 MEUR
  • 650 työntekijää
  • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

  Subscribe to our newsletter

  UUTISKIRJE

   Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

   touko 09

   Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

   Lauri Kosloff ennustaa irtisanomisia, mikäli kysyntä jatkuu loppuvuonna heikkona.

   Lue
   Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

   touko 09

   Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

   Lähes 70 prosenttia talousjohtajista arvioi lähikuukausien näkymät korkeintaan tyydyttäväksi.

   Lue
   Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

   touko 02

   Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

   Zolvan palveluasiantuntija Sara Seppälä uskoo vakaasti, että positiivinen luottotietorekisteri suitsii suomalaisten ylivelkaantumista.

   Lue

   Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

   02 touko 2023, 7:53 GMT

   Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

   Zolvan palveluasiantuntija Sara Seppälä uskoo vakaasti, että positiivinen luottotietorekisteri suitsii suomalaisten ylivelkaantumista.

   BLOGI: Kuluttajien ylivelkaantumisen taustalla on useita syitä, kirjoittaa perintäyhtiö Zolvan palveluasiantuntija Sara Seppälä.

   Ylivelkaantuminen kuulostaa pahalta, mutta se ei tarkoita mitään peruuttamatonta. Ratkaisuvaihtoehtoja löytyy aina.

   Olen tehnyt työurani aikana töitä ylivelkaantuneiden kuluttajien kanssa ja huomannut, että ylivelkaantumisen taustalla on useita syitä, kuten yllättävät elämäntilanteet. Muita syitä ovat muun muassa peli- ja mielenterveysongelmat sekä vastuuton velanotto.

   Huomasin keskusteluissa, kuinka paljon vaikeassa tilanteessa olevat kaipasivat neuvoja, kuuntelijaa ja ymmärtämistä. Kannustin heitä neuvottelemaan maksujärjestelyistä velkojien kanssa, mikäli se on vain mahdollista. Neuvottelut eivät ole helppoja, mutta ulosottokaan ei ole osapuolten kannalta aina se paras vaihtoehto.

   Huonoin ratkaisu on kuitenkin panna pää pensaaseen.

   ”Muutos nykyiseen on tuntuva ja tervetullut. Luotonantajat tietävät jatkossa, kuinka paljon kuluttajalla on luottoja eri rahoituslaitoksille ja mikä on hänen maksukykynsä.”

   SARA SEPPÄLÄ, PALVELUASIANTUNTIJA

   Saran vinkit vaikeisiin tilanteisiin henkilökohtaisessa taloudessa

   • On tärkeää päästä selville velkojen kokonaistilanteesta, joten selvitä tilannettasi perintäyhtiöiltä ja velkojilta, tulevaisuudessa myös positiivisesta luottotietorekisteristä
   • Mieti, mistä tilanne on johtunut, jotta se ei pääsisi toistumaan tai pahentumaan
   • Ole proaktiivinen ja yritä neuvotella vapaaehtoisista maksujärjestelyistä.

    Suomalaisten holtittomasta rahankäytöstä kertoo jotain se, että yli 350 000 kuluttajalla on maksuhäiriömerkintä. Ylivelkaantuminen tapahtuu kuitenkin yleensä jo ennen yhtäkään maksuhäiriömerkintää. Merkintä voi jopa pysäyttää hallitsemattoman kierteen, kun luottoa ei saa enää lisää. Kyse on joka tapauksessa isosta yhteiskunnallisesta ongelmasta.

    Onneksi ensi vuoden keväällä on luvassa merkittävä uudistus, kun positiivisen luottotietorekisterin hyödyntäminen luotonannossa alkaa. Siitä lähtien kaikki luotonantajat ovat velvollisia ilmoittamaan kuluttajan ottamat luotot yhteiseen viranomaisen ylläpitämään rekisteriin.

    Muutos nykyiseen on tuntuva ja tervetullut. Luotonantajat tietävät jatkossa, kuinka paljon kuluttajalla on luottoja eri rahoituslaitoksille ja mikä on hänen maksukykynsä.

    Muutoksen tavoitteena on suitsia ylivelkaantumista ja uskon, että siinä onnistutaan. Luotonantajat eivät nimittäin mielellään ota turhia luottotappioita kontolleen. Lisäksi kuluttajat voivat itse käyttää rekisteriä ja harkita uuden luoton ottamista, kun he näkevät omien luottojensa kokonaistilanteen yhdestä paikasta. Muualla Euroopassa positiivisesta luottotietorekisteristä on hyviä kokemuksia.

    Kysymys ehkä kuuluukin, miksi näin tärkeä uudistus saadaan meillä aikaiseksi vasta 2024? Valmisteluja on kyllä tehty huolellisesti ja se vie aikaa. Nyt on syytä varmistaa, että kaikki luotonantajat ovat valmiina h-hetken koittaessa.

    Positiivinen luottotietorekisteri ei paina ylivelkaantumista nollaan, mutta se on tehokas toimenpide reagoida valtavaan ongelmaan. Vuoden kuluttua tiedämme jo tarkemmin, kuinka isosta muutoksesta lopulta on kyse.

    Vinkit luotonantajille positiivisen luottotietorekisterin osalta

    • Varmista että pystytte ilmoittamaan vaadittavat tiedot rekisteriin, joko itse tai yhteistyökumppanin toimesta
    • Rekisterikyselyjen käyttöönotolla varmistatte paremman näkyvyyden luotonhakijan maksukykyyn
    • Toisessa vaiheessa vuoden 2025 lopussa luotonantajien tulee ilmoittaa myös yksityisille elinkeinonharjoittajille yritystoimintaa varten myönnetyt luotot.

    Subscribe to our newsletter

    UUTISKIRJE

     Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

     touko 09

     Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

     Lauri Kosloff ennustaa irtisanomisia, mikäli kysyntä jatkuu loppuvuonna heikkona.

     Lue
     Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

     touko 09

     Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

     Lähes 70 prosenttia talousjohtajista arvioi lähikuukausien näkymät korkeintaan tyydyttäväksi.

     Lue
     Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

     touko 02

     Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

     Zolvan palveluasiantuntija Sara Seppälä uskoo vakaasti, että positiivinen luottotietorekisteri suitsii suomalaisten ylivelkaantumista.

     Lue

     Mihin suuntaan kääntyy talouden pulssi?

     17 huhti 2023, 7:29 GMT

     Mihin suuntaan kääntyy talouden pulssi?

     Zolvan talousjohtaja Lauri Kosloff arvioi, että toukokuun CFO-barometrin tuloksissa ei näy vielä käännettä parempaan.

     Zolvan CFO-barometri kuvaa suurimpien yritysten talouspäättäjien näkemyksiä talouden kehityksestä.

     Suuryritysten lähitulevaisuuden kasvunäkymiä kuvaavan CFO-barometrin talouden pulssi heikkenee. Näin ennakoi perintäyhtiö Zolvan talousjohtaja Lauri Kosloff.

     ”Toinen kvartaali on vielä vaikea ja ilmapiiri apea.”

     LAURI KOSLOFF, TALOUSJOHTAJA

     Zolvan CFO-barometrin kysely lähetetään jälleen Suomen suurimpien yritysten talouspäättäjille huhtikuun aikana.

     – Toinen kvartaali on vielä vaikea ja ilmapiiri apea. Elinkeinoelämän keskusliiton maaliskuun lopussa julkaisemasta päivityksestä näkyvä teollisuuden luottamuksen pudotus indikoi vaikeaa alkuvuotta. Kysynnän puute aiheuttaa vaikeuksia teollisuudelle ja inflaation sekä korkojen nousun tuomat haasteet näkyvät kuluttajien luottamuksessa. Myös vireille pantujen konkurssien määrä näyttäisi olevan alkuvuodesta kohollaan. Tämän trendin uskotaan jatkuvan loppuvuonna, joskin samalla on hyvä seurata aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrän kehitystä, Kosloff listaa.

     Maaliskuussa julkaistussa CFO-barometrissa peräti 40 prosenttia kyselyyn vastanneista talousjohtajista ennusti suuryritysten kasvun ja kannattavuuden jäävän heikoksi. Kaikki vastaukset huomioiden Talouden pulssi -mittari jäi 62 pisteeseen. Maksimi pistemäärä on sata.

     Talouden pulssin pisteytys on tehty siten, että 0–10 pistettä tarkoittaa vaaraa ajautua konkurssiin. 11–30 pistettä on puolestaan heikko, 31–49 pistettä on välttävä, 50–75 pistettä on tyydyttävä, 76–85 on hyvä ja yli 85 pistettä on erinomainen taso.

     – Talouden notkahdus voisi olla ohi kolmannella neljänneksellä. Suomen Pankki ennustaa jo heikkoa kasvu-uraa ensi vuodelle, Kosloff uskoo.

     Mikä on työllisyyden kehitys?

     Zolvan CFO-barometrissa kysytään talousjohtajilta myös luottotappioista, maksuviiveistä ja investointiodotuksista.

     Kosloff ennustaa yritysten luottotappioiden ja maksuviiveiden kasvavan, sillä siitä on ollut jo ensimmäisiä merkkejä ilmassa. Maaliskuun barometrissa luottotappioita ja maksuviiveitä koskevat vastaukset jakautuivat jyrkästi. Sama trendi oli havaittavissa investoinneissa. Vastaajista 40 prosenttia uskoi yritysten investointien kasvuun seuraavan 12 kuukauden aikana. Samaiset 40 prosenttia oli toista mieltä.

     Yksi mielenkiintoisimmista tiedoista toukokuun barometrissa liittyy työllisyyteen. Työllisyyden kehityksestä on esitetty julkisuudessa huolestuneita näkemyksiä.

     Esimerkiksi tilintarkastus- ja asiantuntijayritys EY:n julkaisemassa kasvuyritystutkimuksessa peräti kaksi kolmesta vastaajasta arvioi uusien työntekijöiden palkkaustarpeen jäävän alle kymmeneen prosenttiin vuositasolla. Se on kasvuyrityksille vaatimaton luku.

     – Työllistämiskysymys on vaikea. Samaan aikaan osaa yrityksistä haittaa osaavan työvoiman puute, kun toisaalla nähdään ehkä jopa vähentämisen tarvetta. Uskon ja toivon työllisyyden säilyvän koko maan tasolla ennallaan ja kysynnän kautta talouden elpyminen voisi alkaa. Työllisyysastetta seuratessa kannattaa huomioida myös työvoiman poistuminen markkinoilta, jottei kuva työllisyystasosta vääristy, Kosloff sanoo.

     Zolva lyhyesti

     • Perustettu 2021
     • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
     • Konsernin liikevaihtoennuste noin 50 MEUR
     • 650 työntekijää
     • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

     Subscribe to our newsletter

     UUTISKIRJE

      Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

      touko 09

      Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

      Lauri Kosloff ennustaa irtisanomisia, mikäli kysyntä jatkuu loppuvuonna heikkona.

      Lue
      Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

      touko 09

      Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

      Lähes 70 prosenttia talousjohtajista arvioi lähikuukausien näkymät korkeintaan tyydyttäväksi.

      Lue
      Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

      touko 02

      Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

      Zolvan palveluasiantuntija Sara Seppälä uskoo vakaasti, että positiivinen luottotietorekisteri suitsii suomalaisten ylivelkaantumista.

      Lue

      Korkokattoon ja KSL:iin muutoksia

      06 huhti 2023, 8:40 GMT

      Korkokattoon ja KSL:iin muutoksia

      Kuluttajasuojalakiin (KSL) ja korkokattoon kaavaillut muutokset ovat vahvistettu muutokset 23. maaliskuuta. Muutokset astuvat voimaan 1. lokakuuta.

      Korkokattoon ja kuluttajasuojalakiin (KSL) vahvistetut muutokset aiheuttavat merkittävimmät vaikutukset maksupalveluyhtiöille, jotka tarjoavat kuluttajille mahdollisuutta maksaa laskulla tai erämaksulla.

      Kuluttajansuojalakiin 23.3.2023 vahvistetut muutokset pitävät sisällään erinäisiä muutoksia mm. korkokattoon, hyvään luotonantotapaan, verkkokaupassa tarjolla olevien maksutapojen järjestykseen sekä verkkokaupassa laskulla tehtyjen ostojen tunnistamisvelvoitteeseen. Muutokset astuvat voimaan 1.10.2023.

      Muutokset tulevat vaikuttamaan erityisesti maksupalveluyhtiöihin, jotka ovat tarjonneet kuluttajille mahdollisuuden maksaa verkko-ostoksensa laskulla tai erissä yli 15 % korolla. Lisäksi muutoksilla tulee olemaan vaikutus tiettyihin luottokortteihin sekä vakuudettomiin kulutusluottoihin.

      Kuluttajansuojalain muuttuessa 1.10.2023 uusi korkokatto tulee olemaan korkolain mukainen viitekorko lisättynä 15 prosenttiyksiköllä.

      Voimaan astuvassa laissa luoton kokonaiskorko ei kuitenkaan saa missään vaiheessa ylittää 20 prosenttia.

      Mikä muuttuu?

      1. Verkkokaupassa esitettävien maksutapojen järjestys
      2. Velvollisuus todentaa kuluttajan henkilöllisyys vahvalla tunnistamisella, kun kuluttaja ostaa verkkokaupasta laskulla
      3. Kulutusluottojen korkokatto alenee nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin
      4. Hyvä luotonantotapa, erityisesti luottojen markkinointiin sekä maksunviivästystilanteisiin liittyen

      Tarjolla olevien maksutapojen esittäminen verkossa

      Jatkossa verkkokauppiaiden ja maksupalveluyhtiöiden tulee esittää tarjolla olevat maksutavat kuluttajalle seuraavassa järjestyksessä:

      1. Maksutavat, joihin ei sisälly mahdollisuutta hakea tai käyttää luottoa tai saada muuta maksunlykkäystä
      2. Maksutavat, joihin voi sisältyä mahdollisuus hakea tai käyttää luottoa tai saada muuta maksunlykkäystä
      3. Maksutavat, jotka merkitsevät luoton hakemista, käyttämistä tai muuta maksunlykkäystä.

      Hallituksen esityksen (HE 218/2022) mukaan maksutavoilla, joihin ei sisälly mahdollisuutta hakea tai käyttää luottoa tai saada muuta maksunlykkäystä tarkoitetaan tyypillisesti ns. verkkomaksuja, jolloin kuluttajan tiliä veloitetaan heti ostotapahtuman yhteydessä sekä esim. debit- tai Visa Electron -korteilla taikka liikunta- tai kulttuuriedulla tehtyjä maksuja. Jos pankkien tarjoaman verkkomaksun yhteydessä kuluttajan valittavana on myös luotollinen tili ei tämä yksinään johda siihen, että verkkomaksua ei voitaisi pitää kohdan 1 mukaisena maksuna.

      Lain tarkoituksena on, että maksutapojen esitysjärjestyksessä tulee esittää ensin verkkopankkimaksut, toisena korttimaksut sekä mobiilimaksut sekä viimeisenä lasku tai erilaiset erämaksuvaihtoehdot.

      Kuluttajan henkilöllisyyden todentaminen verkossa

      Kuluttajansuojalaissa on aikaisemmin määrätty, että luottosopimuksen laatimisen yhteydessä luotonantajan on todennettava kuluttajan henkilöllisyys vahvalla tunnistamisella.

      Osa maksupalveluita tarjoavista toimijoista on määritellyt laskulla tehtävät ostokset olevan KSL 7 luvun ulkopuolella ja katsonut, että maksulykkäystä ei sellaisenaan pidetä KSL 7 luvun mukaisena luottona. Näiden toimijoiden näkemyksen mukaan laskulla tehdyistä ostoksista ei ole muodostunut luottosopimusta ja täten luotonantajalla ei ole ollut velvoitetta todentaa kuluttajan henkilöllisyyttä vahvan tunnistamisen kautta.

      Maksupalveluyhtiöt ovat perustelleet käytänteitään mm. erinäisillä muilla tunnistusmekanismeilla sekä palveluiden käytettävyydellä.

      Kuluttajansuojalain muututtua 1.10.2023 tulee kuluttaja tunnistaa vahvasti aina, kun kuluttaja ostaa verkosta tavalla, joka merkitsee maksunlykkäystä.

      Laajennus tunnistamisvelvoitteeseen parantaa kuluttajan asemaa, verkosta ostamisen turvallisuutta sekä selkeyttää tunnistamiskäytäntöjä eri maksutapojen välillä.

      Pankkien vahvan tunnistamisen käytänteet mm. applikaatioiden kautta ovat viime vuosien aikana kehittyneet merkittävästi. Nykyisin onkin hankalaa perustella vahvan tunnistamisen puutetta käytettävyydellä ja konversion parantamisella.

      Muutokset korkokattoon

      Aikasemmin kuluttajaluottoihin on sovellettu korkokattoa, joka on rajattu 20 prosenttiin sisältäen korkolain mukaisen viitekoron. Kuluttajansuojalain muuttuessa 1.10.2023 uusi korkokatto tulee olemaan korkolain mukainen viitekorko lisättynä 15 prosenttiyksiköllä. Voimaan astuvassa laissa luoton kokonaiskorko ei kuitenkaan saa missään vaiheessa ylittää 20 prosenttia.

      Zolvan aikaisemmin julkaisemassa artikkelissa on käyty läpi vakuudettomien luottojen koroissa tapahtunutta nopeaa käännettä. Uusien nostojen osalta keskikorko on noussut jopa 11 prosenttiin. Tarkastelemalla Suomen Pankin julkaisemia tilastoja luottokoroista voisi olettaa, että muutos ei ole merkittävä, mutta muutos tulee kuitenkin todennäköisesti rajaamaan tiettyjen kuluttajien mahdollisuutta saada luottoa.

      Merkittävin vaikutus korkomuutoksella tulee olemaan verkkokaupan maksupalveluyhtiöihin, jotka tarjoavat laskulla ja erissä maksamisen vaihtoehtoja ja joiden veloittamat korot ovat olleet pääsääntöisesti lähellä 20 prosenttia. Lisäksi korkokatolla tulee olemaan vaikutuksia tiettyihin luottokortteihin sekä vakuudettomiin kulutusluottoihin, joissa veloitettava korko on ollut yli 15 %.

      Subscribe to our newsletter

      UUTISKIRJE

       Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

       touko 09

       Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

       Lauri Kosloff ennustaa irtisanomisia, mikäli kysyntä jatkuu loppuvuonna heikkona.

       Lue
       Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

       touko 09

       Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

       Lähes 70 prosenttia talousjohtajista arvioi lähikuukausien näkymät korkeintaan tyydyttäväksi.

       Lue
       Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

       touko 02

       Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

       Zolvan palveluasiantuntija Sara Seppälä uskoo vakaasti, että positiivinen luottotietorekisteri suitsii suomalaisten ylivelkaantumista.

       Lue

       Vakuudettomien luottojen koroissa nopea kasvu

       03 huhti 2023, 7:59 GMT

       Vakuudettomien luottojen koroissa nopea kasvu

       Olli Jumeneff ennustaa, että vakuudettomien luottojen korkojen nousu jatkuu.

       Uusien vakuudettomien luottojen korko on noussut keskimäärin jopa yli 11 prosenttiin. Zolvan Olli Jumeneff kannustaa kuluttajia tarkkaan taloudenpitoon.

       Korkea inflaatio on heijastunut nopeasti lainojen korkoihin. Korkojen nousu näkyy myös vakuudettomissa luotoissa, joiden lainakanta on Suomessa noin 11 miljardia euroa (helmikuu 2022, 11 miljardia euroa). Kotitalouksien kulutusluottojen vakuudeton lainakanta on noin 8,5 miljardia (8,2), kun luvuista putsataan pois ajoneuvojen hankintaan liittyvät luotot.

       Perintäyhtiö Zolvan myyntijohtajan Olli Jumeneffin mukaan tili- ja korttiluottojen sekä muiden kulutusluottojen keskikorko on tällä hetkellä noin yhdeksän prosenttia (6,6). Sen sijaan uusien kulutusluottojen keskikorko on noussut jo 11 prosenttiin (8).

       Jumeneff penää nyt kuluttajilta kulukuria. Vaarana on ylivelkaantuminen.

       – Inflaatio nostaa kustannuksia laajasti. Kulutusluottojen tarve kasvaa, jos talouden puskureita ei ole riittävästi. Yrityksille tilanne on myös haastava, kuten uusin CFO-barometrimme osoittaa. Yritysten on hankala viedä hinnankorotuksia kokonaisuudessaan läpi asiakkaille, vaikka kustannukset ovat nousseet merkittävästi lyhyessä ajassa. Se heikentää kannattavuutta ja vaikuttaa työllisyyskehitykseen, hän sanoo.

       Asiakastiedon mukaan yli 365 000 (389 000) suomalaisella on luottotiedoissaan maksuhäiriömerkintä, vaikka viime vuoden lopulla voimaan astunut luottotietolain muutos poisti rekisteristä lähes 20 000 henkilöä.

       Jumeneff ennustaa, ettei korkohuippua ole vielä nähty.

       – Euroopan keskuspankin tekemät viitekoron nostot eivät pelkästään selitä kuluttajaluottojen korkojen nousua. Luotonantajille syntyy kustannuspaineita myös muualta ja luotonantajien rahoituskustannusten nousu on suurempi kuin viitekoron nousu. Tällöin kustannuksia ei voida viedä kokonaisuudessaan luottokorkoihin, hän jatkaa.

       Velkaantumisen hillintään lakimuutoksia

       Vakuudettomilla kulutusluotoilla tarkoitetaan luottoja, joihin ei ole annettu omaisuutta tai takausta vakuudeksi. Tällaiset luotot ovat yleisiä esimerkiksi kodin remonteissa tai kodinkonehankinnoissa.

       Lainsäädäntöön on luvassa useita muutoksia, joiden tavoitteena on kitkeä kuluttajien ylivelkaantumista. Ne vaikuttavat myös vakuudettomien kulutusluottojen markkinoihin.

       Jumeneff kertoo, että merkittävin toimenpide taistelussa ylivelkaantumista vastaan on positiivinen luottotietorekisteri. Sen hyödyntäminen luotonannossa alkaa 1. huhtikuuta 2024.

       Positiivinen luottotietorekisteri tarkoittaa sitä, että kaikki luotonantajat ovat velvollisia ilmoittamaan kuluttajan ottamat luotot yhteiseen viranomaisen ylläpitämään rekisteriin. Luottorekisteritiedot ovat yhdistettävissä tulorekisteritietojen kanssa.

       Jatkossa luotonantajat tietävät, kuinka paljon kuluttajalla on luottoja eri rahoituslaitoksille ja mikä on hänen maksukykynsä suhteessa luottojen määrään.

       Jumeneff kertoo, että tämä kasvattaa läpinäkyvyyttä sekä edes auttaa vastuullista luotonantoa. Toivon mukaan tämä tarkoittaa, että aikaisempien luottojen maksaminen uudella luotolla vähenee ja tätä kautta asiakkailla on parempi mahdollisuus selvitä veloistaan viimeistään perinnän tai ulosoton kautta, kun ylivelkaantuminen saadaan katkeamaan mahdollisimman ajoissa.

       Lisäksi kuluttajansuojalakiin on tulossa muutos, joka laskee kuluttajaluottojen maksimikorkoa nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Laki tulee voimaan 1.10.2023.

       – Maksimikoron muutos tulee rajaamaan joitakin kuluttajia markkinoiden ulkopuolelle. Tämän hetkisellä Euroopan keskuspankin viitekorolla emme kuitenkaan näe merkittävää eroa kuluttajan maksamaan kokonaiskorkoon. Aikaisemmat korkosääntelyt ovat johtaneet siihen, että luottojen keskipääomat ovat kasvaneet, kun yhdestä asiakkaasta halutaan korkeampi tuotto. En pidä tätä kehitystä hyvänä asiana. Toivoisin, että viranomaisraportointi ja julkaistavat tilastot ottaisivat myös luottojen keskipääoman huomioon, jotta päättäjät voivat seurata entistä paremmin kulutusluottomarkkinan kehittymistä sekä erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia, Jumeneff sanoo.

       Zolva lyhyesti

       • Perustettu 2021
       • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
       • Konsernin liikevaihtoennuste noin 50 MEUR
       • 650 työntekijää
       • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

       Subscribe to our newsletter

       UUTISKIRJE

        Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

        touko 09

        Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

        Lauri Kosloff ennustaa irtisanomisia, mikäli kysyntä jatkuu loppuvuonna heikkona.

        Lue
        Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

        touko 09

        Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

        Lähes 70 prosenttia talousjohtajista arvioi lähikuukausien näkymät korkeintaan tyydyttäväksi.

        Lue
        Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

        touko 02

        Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

        Zolvan palveluasiantuntija Sara Seppälä uskoo vakaasti, että positiivinen luottotietorekisteri suitsii suomalaisten ylivelkaantumista.

        Lue

        Inflaatio talousjohtajien murheena: Yksi huoli korostuu

        14 maalis 2023, 8:18 GMT

        Inflaatio talousjohtajien murheena: Yksi huoli korostuu

        Lauri Kosloff sanoo, että korkea inflaatio on tullut shokkina osalle yrityksistä.

        Zolvan CFO-barometrin perusteella hinnankorotusten läpivieminen eri asiakasryhmille on haastavaa nykyisessä taloustilanteessa.

        Suomen suurimpien yritysten talousjohtajat ovat huolissaan korkeasta inflaatiosta.

        Perintäyhtiö Zolvan CFO-barometrissa kysyttiin, minkälaisia haasteita korkea inflaatio aiheuttaa yrityksesi liiketoiminnalle? Avoimissa vastauksissa korostui yksi asia yli muiden: hinnankorotusten läpivieminen eri asiakasryhmille.

        ”Yritykset eivät koe hintojen korotuksia helpoksi ratkaisuksi kohonneiden tuotantokustannusten peittämiseen.”

        LAURI KOSLOFF, TALOUSJOHTAJA

        Muita huolenaiheita olivat muun muassa jo nostettujen hintojen vaikutus kulutukseen, polttoaineiden hinnat, ennustamisen vaikeus, palkankorotuspaineet, rahan hinnan kallistuminen ja kannattavuuden heikentyminen.

        Zolvan talousjohtajan Lauri Kosloffin mukaan inflaatiotasot ovat tulleet shokkina osalle yrityksistä.

        – Vaikka julkisuudessa on puhuttu kuluttajahintojen noususta, yritykset eivät koe hintojen korotuksia helpoksi ratkaisuksi kohonneiden tuotantokustannusten peittämiseksi. Markkinoilla on kuitenkin kilpailua. Näin ollen korkean inflaation vaikutus yrityksille on ja tulee olemaan yksi suurimmista haasteista pandemian jälkeen, Kosloff sanoo.

        Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos oli tammikuussa 8,4 prosenttia. Inflaation ennustetaan jatkuvan korkeana vielä kuukausia.

        Inflaatio on myös yksi suurimpia selittäviä tekijöitä, miksi CFO-barometrin Talouden pulssi jäi vaatimattomaan 62 pisteeseen. Talouden pulssi kuvaa suurimpien yritysten näkymiä kasvusta ja kannattavuudesta seuraavan kolmen kuukauden aikana.

        Peräti 40 prosenttia CFO-barometriin vastanneista talousjohtajista ennustaa kasvun ja kannattavuuden jäävän heikoksi tai välttäväksi.

        Zolvan CFO-Barometri mittaa Suomen talouden pulssia

        – Kyselyn ja talouden mittareiden kautta näkee, kuinka yritykset ovat jo reagoineet muuttuvaan ympäristöön. Tässäkin asiassa yrityskenttä jakautuu moneen eri sektoriin ja toimenpiteet vaihtelevat toimialan, yrityskoon ja yrityksen taloustilanteen mukaan, Kosloff kertoo.

        Hän arvioi, että korkea inflaatio ja yritysten haasteet vaikuttavat väistämättä työllisyyden kehitykseen. Toisaalta aina löytyy myös yrityksiä, jotka uivat vastavirtaan.

        – Rohkeimmat toimijat näkevät kustannuspaineet mahdollisuutena kasvattaa markkinaosuuttaan.

        Zolvan CFO-barometri toteutettiin helmikuussa verkkokyselynä. Vastaajia oli 33. Seuraava barometrin kysely on huhtikuussa ja kyselyn tulokset julkaistaan toukokuussa.

        Zolva lyhyesti

        • Perustettu 2021
        • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
        • Konsernin liikevaihtoennuste noin 50 MEUR
        • 650 työntekijää
        • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

        Subscribe to our newsletter

        UUTISKIRJE

         Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

         touko 09

         Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

         Lauri Kosloff ennustaa irtisanomisia, mikäli kysyntä jatkuu loppuvuonna heikkona.

         Lue
         Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

         touko 09

         Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

         Lähes 70 prosenttia talousjohtajista arvioi lähikuukausien näkymät korkeintaan tyydyttäväksi.

         Lue
         Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

         touko 02

         Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

         Zolvan palveluasiantuntija Sara Seppälä uskoo vakaasti, että positiivinen luottotietorekisteri suitsii suomalaisten ylivelkaantumista.

         Lue

         Talouden pulssi on nyt 62 – Tästä se kertoo

         , 8:17 GMT

         Talouden pulssi on nyt 62 – Tästä se kertoo

         Zolvan CFO-barometri kuvaa talousjohtajien näkemyksiä suuryritysten talouden kehityksestä.

         Perintäyhtiö Zolvan ensimmäinen CFO-barometri on julkaistu. Suomen suurimpien yritysten talousjohtajien vastauksissa kova hajonta.

         Talousjohtajien usko Suomen suurimpien yritysten kasvuun ja kannattavuuteen on lähikuukausina kovalla koetuksella. Peräti 40 prosenttia perintäyhtiö Zolvan CFO-barometriin vastanneista talousjohtajista ennustaa kasvun ja kannattavuuden jäävän heikoksi tai välttäväksi kolmen seuraavan kuukauden aikana.

         ”Korkea inflaatio ja kuluttajien varovaisuus varmasti vaikuttavat pulssin tuloksiin heikentävästi.”

         LAURI KOSLOFF, TALOUSJOHTAJA

         Kaikki vastaukset huomioiden yritysten Talouden pulssi jäi 62 pisteeseen. Vastausten hajonta on suuri, sillä heikoin pistemäärä oli 20 pistettä ja korkein 96. Maksimi pistemäärä oli sata.

         Zolvan talousjohtaja Lauri Kosloff pitää suurta hajontaa yllättävänä ja huolestuttavana.

         – Osassa yrityksissä tulos indikoi vahvasti heikkenevää tilannetta ja jopa vaikeuksia yritystoiminnan jatkon kannalta. Elinkeinoelämän keskusliiton tuottama suhdannebarometri tukee myös näkemystä yritysten alhaisista odotuksista. Korkea inflaatio ja kuluttajien varovaisuus varmasti vaikuttavat pulssin tuloksiin heikentävästi. Talouspäättäjät ovat tosin yleensä hieman varovaisia arvioissaan varsinkin kasvun osalta, Kosloff sanoo.

         Talouden pulssin pisteytys on tehty siten, että 0–10 pistettä tarkoittaa vaaraa ajautua konkurssiin. 11–30 pistettä on puolestaan heikko, 31–49 pistettä on välttävä, 50–75 pistettä on tyydyttävä, 76–85 on hyvä ja yli 85 pistettä on erinomainen taso.

         Jako kahteen leiriin investoinneissa

         Talousjohtajilta kysyttiin myös maksuviiveiden määrän kehityksestä edellisen kolmen kuukauden aikana, arviota luottotappioiden määrästä ja yritysten seuraavan 12 kuukauden investointihalukkuudesta.

         Vastausten perusteella asiakkaiden maksuviiveet ovat olleet jonkin verran kasvussa. Samalla 30 prosenttia vastaajista ennustaa luottotappioiden kasvavan lähikuukausina.

         Lauri Kosloff, Zolva Suomen talousjohtaja

         – Osalle yrityksistä kehitys on huolestuttava ja varmasti aiheuttaa aktiivisia toimenpiteitä riskienhallintaan. Toisaalta suurin osa vastaajista arvioi tilanteen säilyvän samanlaisena kuin nyt. Oletettavaa on, että luottoriskienhallinta on yrityksissä yleisesti hyvällä tolalla, Kosloff kertoo.

         Hänen mukaansa yksi kiinnostava havainto CFO-barometrin tuloksista liittyy investointihalukkuuteen ja vastausten kovaan hajontaan. Vastaajista 40 prosenttia uskoo investointien kasvuun seuraavan 12 kuukauden aikana. Samaiset 40 prosenttia on toista mieltä.

         – Vuoden investointiperspektiivi antaa pientä toivetta talouden päättäjien luottamuksen palautumisesta. Epävarmuus taloudessa ja rahoitusmarkkinoiden kiristyminen ovat varmasti myös vaikuttaneet merkittävästi investointihalukuuteen. On kiinnostavaa nähdä, mihin suuntaan näkymät kääntyvät kevään edetessä, Kosloff sanoo.

         Zolvan CFO-barometri toteutettiin helmikuussa verkkokyselynä. Vastaajia oli 33.

         Seuraava barometrin kysely on huhtikuussa ja kyselyn tulokset julkaistaan toukokuussa.

         Zolva lyhyesti

         • Perustettu 2021
         • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
         • Konsernin liikevaihtoennuste noin 50 MEUR
         • 650 työntekijää
         • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

         Subscribe to our newsletter

         UUTISKIRJE

          Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

          touko 09

          Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

          Lauri Kosloff ennustaa irtisanomisia, mikäli kysyntä jatkuu loppuvuonna heikkona.

          Lue
          Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

          touko 09

          Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

          Lähes 70 prosenttia talousjohtajista arvioi lähikuukausien näkymät korkeintaan tyydyttäväksi.

          Lue
          Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

          touko 02

          Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

          Zolvan palveluasiantuntija Sara Seppälä uskoo vakaasti, että positiivinen luottotietorekisteri suitsii suomalaisten ylivelkaantumista.

          Lue

          Kulutusluotot myllerryksessä – Suurin muutos vuoden kuluttua

          02 maalis 2023, 3:02 GMT

          Kulutusluotot myllerryksessä – Suurin muutos vuoden kuluttua

          Mikko Elorannan mukaan ylivelkaantuminen on oikea ongelma, joka voi johtaa merkittäviin negatiivisiin vaikutuksiin koko kansantaloudessa.

          Uuden lainsäädännön tavoitteena on puuttua kuluttajien ylivelkaantumiseen. Luotonmyöntäjät ja perintäala valmistautuvat jo tuleviin muutoksiin.

          Kuluttajien ylivelkaantuminen halutaan nyt kuriin lainsäädännön keinoin. Taustalla on jo vuosia jatkunut negatiivinen kierre, jossa maksuhäiriön saaneiden yksityishenkilöiden määrä on kasvanut.

          Asiakastiedon mukaan yli 365 000 suomalaisella on luottotiedoissaan maksuhäiriömerkintä, vaikka viime vuoden lopulla voimaan astunut luottotietolain muutos poisti rekisteristä lähes 20 000 henkilöä. Suomen Pankin tietokannasta puolestaan selviää, että kotitalouksien kulutusluottojen vakuudeton kanta oli vuoden lopussa 8,5 miljardia euroa.

          ”Toivottavasti uusi hyvän perintätavan ohjeistus lisää läpinäkyvyyttä, eikä jätä enää tulkinnanvaraa. Me Zolvassa haluamme peräänkuuluttaa vastuullisuutta koko perintäalalle.”

          MIKKO ELORANTA, HEAD OF LEGAL

          Lainsäädännön muutokset vaikuttavat myös vakuudettomien ja vakuudellisten luottojen myöntäjiin ja perintäalan yrityksiin. Perintäyhtiö Zolvan Head of Legal Mikko Eloranta listaa seuraavassa tärkeimmät muutokset.

          Positiivinen luottorekisteri ja korkokatto

          Positiivisen luottorekisterin hyödyntäminen luotonannossa alkaa 1. huhtikuuta 2024. Positiivinen luottorekisteri tarkoittaa sitä, että kaikki luotonantajat ovat velvollisia ilmoittamaan kuluttajan ottamat luotot yhteiseen viranomaisen ylläpitämään rekisteriin. Luottorekisteritiedot ovat yhdistettävissä myös tulorekisteritietojen kanssa.

          Jatkossa luotonantajat ovat tietoisia siitä, kuinka paljon kuluttajalla on luottoja eri rahoituslaitoksille ja mikä on hänen maksukykynsä suhteessa luottojen määrään.

          – Rekisteristä löytyy tietoa muun muassa myönnetyistä luotoista, luottojen pääomasta, koroista, maksuviiveistä yli 60 vuorokauden osalta ja tiedot velkajärjestelyistä. Tämä on erittäin hyvä asia. Uskon vakaasti, että positiivinen luottorekisteri hillitsee ylivelkaantumista. Samalla se pienentää luoton myöntäjien tappioita, Eloranta sanoo.

          Hänen mukaansa positiivinen luottorekisteri tulisi ottaa käyttöön korkokaton laskemisen sijaan. Kuluttajansuojalakiin suunniteltu muutos laskee kuluttajaluottojen maksimikorkoa nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin.

          Laki tullee voimaan vielä tämän vuoden puolella. Hallituksen esityksessä siirtymäaika on puoli vuotta.

          – Luotonantajia on varsinkin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa järkevämpää säännellä muuten kuin korkokatolla. Vaarana on, että rahan hinnan ollessa korkealla vakuudettomien luottojen myöntäminen muuttuu kannattamattomaksi. Se vaikuttaa negatiivisesti kuluttajiin, Eloranta arvioi.

          Maksuhäiriömerkintöjen säilömisajan lyhentäminen

          Maksuhäiriömerkintä pyyhkiytyi pois kerralla tuhansilta merkinnän saaneilta, kun luottotietolain muutos astui voimaan joulukuun alussa.

          Merkintä poistuu jatkossa kuukauden kuluttua siitä, kun kuluttaja on maksanut velkansa ja velallinen on ilmoittanut tiedon luottotietoyhtiöön. Lakimuutoksen tavoitteena on kannustaa kuluttajia maksamaan velkansa säntillisesti ja nopeuttaa paluuta ”normaaliin” tilanteeseen.

          – Lakimuutoksella on vaikutusta meille ja meidän toimeksiantajillemme. Emme saa enää samalla tavalla tietoa kuluttajan aiemmasta maksukäyttäytymisestä. Tällä tiedolla on arvoa, jos henkilön maksuhäiriöt ovat olleet toistuvia. Ja monella maksuhäiriömerkinnän saaneista on ollut pitkään ongelmia maksujen kanssa, Eloranta kertoo.

          Hyvä perintätapa

          Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistus hyvästä perintätavasta kuluttajaperinnässä muuttuu. Luonnos on parhaillaan lausuntokierroksella.

          Elorannan mukaan nykyisessä ohjeistuksessa on tulkinnanvaraisuuksia. Ohjeistus on ollut voimassa vuodesta 2014. Sen jälkeen ovat yleistyneet esimerkiksi erilaiset verkkomaksamisen keinot.

          Tulkinnanvaraisten ohjeistusten takia osa perintäyhtiöistä on toiminut tahattomasti ohjeiden vastaisesti.

          – Yksi tulkinnanvaraisuus liittyy esimerkiksi siihen, ettei kiistettyjä saatavia voi peritä. Missä vaiheessa perintäyhtiö voi katsoa, onko kiistäminen perusteeton ja perintää voidaan jatkaa? Ei voi olla niin, että velallinen vaan toteaa asian ilman perusteita. Toivottavasti uusi hyvän perintätavan ohjeistus lisää läpinäkyvyyttä, eikä jätä enää tulkinnanvaraa. Sillä on vaikutusta alan maineeseen. Me Zolvassa haluamme peräänkuuluttaa vastuullisuutta koko perintäalalle, Eloranta sanoo.

          Zolva lyhyesti

          • Perustettu 2021
          • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
          • Konsernin liikevaihtoennuste noin 50 MEUR
          • 650 työntekijää
          • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

          Perintäalan yritysten toimintaa sääntelee perintälaki. Laissa todetaan, että perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaisia menettelyjä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkaisema ohjeistus pyrkii asettamaan raameja perintäyhtiöiden menettelytavoille. Viime kädessä hyvän perintätavan sisällöstä päättää kuitenkin markkinaoikeus.

          Muut toimenpiteet

          Vähemmälle huomiolle on jäänyt EU-tasolla säädetty Omnibus-direktiivi, joka on kuluttajasuojalain muutoksilla saatettu osaksi Suomen lainsäädäntöä. Tiukennuksia on tehty muun muassa etämyyntiin, ja läpinäkyvyyttä on lisätty verkkokaupan alennuskampanjoihin sekä tuotearvosteluihin.

          – Lainsäädännön tavoitteena on parantaa kuluttajien asemaa. Esimerkiksi puhelimitse tehty sopimus on jatkossa pätevä vain, jos kuluttaja on puhelun jälkeen vielä hyväksynyt sopimuksen kirjallisesti, Eloranta kertoo.

          Lisäksi käynnissä on pilottihanke, jonka tavoite on kasvattaa heikoimmassa asemassa olevien velallisten ostovoimaa. Ulosoton suojaosuuden pilottihankkeessa on korotettu määräajoin maksettavan palkan suojaosuutta noin 190 eurolla kuukaudessa.

          Samalla ulosotossa olevien pienituloisten maksuvapaiden kuukausien määrä muuttuu pysyvästi kolmeen kuukauteen. Erityisellä perusteella pienituloiselle velalliselle voidaan myöntää myös neljäs vapaakuukausi. Muutos astuu voimaan toukokuussa.

          – Toimenpiteet ovat ymmärrettäviä tässä taloustilanteessa. Toiveena olisi, että todelliset hyödyt tutkitaan. Muuten velan maksu vain pitkittyy, Eloranta arvioi.

          Subscribe to our newsletter

          UUTISKIRJE

           Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

           touko 09

           Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

           Lauri Kosloff ennustaa irtisanomisia, mikäli kysyntä jatkuu loppuvuonna heikkona.

           Lue
           Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

           touko 09

           Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

           Lähes 70 prosenttia talousjohtajista arvioi lähikuukausien näkymät korkeintaan tyydyttäväksi.

           Lue
           Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

           touko 02

           Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

           Zolvan palveluasiantuntija Sara Seppälä uskoo vakaasti, että positiivinen luottotietorekisteri suitsii suomalaisten ylivelkaantumista.

           Lue

           Turo Rytsölä: Uusi suunta perintäalalle

           30 tammi 2023, 6:17 GMT

           Turo Rytsölä: Uusi suunta perintäalalle

           ”Perintäala tarvitsee uuden suunnan”. Näin sanoo perintäalan yritys Zolvan Head of Sales Turo Rytsölä.


           Rytsölä on yksi Zolvan johtoryhmän jäsenistä. Hän vastaa yrityksessä myynnistä ja markkinoinnista Suomessa.

           Perintäala tarvitsee uuden suunnan.

           Näin sanoo perintäalan yritys Zolvan Head of Sales Turo Rytsölä.

           – Toimeksiantajien, loppuasiakkaiden ja perintäalan yritysten tavoitteet pitää yhdistää. Tällä hetkellä se ei toteudu. Olemme saaneet asiakkailtamme vahvan viestin, että varsinkin suurten perintäalan toimijoiden halu kehittää yhteistyötä on ollut vähäistä, hän sanoo.

           Rytsölä viittaa muun muassa läpinäkyvyyteen. Alan yritysten toiminta ei ole toimeksiantajille eli asiakasyrityksille läpinäkyvää, jolloin perintäprosessin tehokkuus jää epäselväksi. Myös loppuasiakkailta perittävät palkkiot jäävät usein hämärän peittoon.

           Lopputuloksena koko alan maine julkisuudessa on heikko.

           ”Tavoitteemme on olla merkittävä toimija Suomessa. Potentiaalia ja mahdollisuuksia on paljon. Uskon, että palkkaamme Suomeen 10–20 henkilöä vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Etsimme osaajia erityisesti saatavien hallintaan ja asiakaspalveluun.”

           TURO RYTSÖLÄ, HEAD OF SALES

           – Toimialalla olisi kaikki mahdollisuudet toimia toisin. Pankkimaailmasta tutut tavat hoitaa maksuja voisivat olla myös perintäalan käytössä. Muutenkin loppuasiakkaisiin kohdistuva aktiivisuus laskujen maksamisesta täytyy olla aivan toisella tasolla. Me pystymme tarjoamaan kaikki yleisimmin käytetyt maksutavat ja -kanavat sekä joustavat maksusuunnitelmat laskun maksamiseksi. Se parantaa asiakaskokemusta.

           Joustavuutta, modernia teknologiaa sekä reaaliaikaisuutta

           Rytsölä korostaa toimeksiantajien mahdollisuutta tehdä valintoja. Jokainen perinnän prosessi on sovittavissa asiakaskohtaisesti joustavan järjestelmän ja modernin teknologian ansiosta.

           Tiedon hyödyntäminen on avainasemassa. Tieto siirtyy reaaliaikaisesti eri järjestelmien ja tietokantojen välillä, kun kyse on laskun siirtämisestä perintään, maksusuorituksesta, statustiedoista tai raportoinnista.

           – Lopputuloksena moni asia helpottuu ja tulee läpinäkyväksi, kuten laskunhallinta, maksuliikenteen ja kassavirran seuranta, hän luettelee.

           Vahva jalansija markkinoilta

           Zolva Group on uusi toimija Suomessa ja kansainvälisesti. Toissa vuonna perustetun yrityksen liikevaihtoennuste viime vuodelle oli kuitenkin jo lähes 50 miljoonaa euroa. Kasvu on syntynyt pääosin yritysostoin.

           Zolvalla on Pohjoismaiden lisäksi toimintaa Italiassa, Espanjassa, Portugalissa ja Luxemburgissa. Yrityksen kotimaa on Norja.

           – Tavoitteemme on olla merkittävä toimija Suomessa. Potentiaalia ja mahdollisuuksia on paljon. Uskon, että palkkaamme Suomeen 10–20 henkilöä vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Etsimme osaajia erityisesti saatavien hallintaan ja asiakaspalveluun, Rytsölä kertoo.

            Hänellä itsellään on lähes 25 vuoden kokemus toimialalta erilaisista myynnin ja myynnin johdon tehtävistä. Rytsölän mukaan kaikkia johtoryhmäläisiä yhdistää pitkä historia alalla ja sama halu aikaansaada muutos.

            Zolvan slogan kiteyttää muutoshalun hyvin: ”Koska perintäalan täytyy muuttua”.

            – Kaikki zolvalaiset ovat ajaneet samaan suuntaan alusta alkaen. Olen itse päässyt tekemään alkuvaiheessa vähän kaikkea ja kasvuvaihe on todella mielenkiintoista. Henkilökohtaisesti tämä on ollut ainutlaatuinen kokemus, hän myöntää.

            Zolva lyhyesti

            • Perustettu 2021
            • Aikaisemmin tunnettu Pohjoismaissa nimellä Finans2
            • Konsernin liikevaihtoennuste noin 50 MEUR
            • 650 työntekijää
            • Toimintaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Espanjassa sekä Portugalissa

            Subscribe to our newsletter

            UUTISKIRJE

             Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

             touko 09

             Ennuste: Suuryritykset nihkeitä palkkaamaan uusia työntekijöitä

             Lauri Kosloff ennustaa irtisanomisia, mikäli kysyntä jatkuu loppuvuonna heikkona.

             Lue
             Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

             touko 09

             Talouden pulssi jämähti paikoilleen – Kaksi ryhmää korostuu

             Lähes 70 prosenttia talousjohtajista arvioi lähikuukausien näkymät korkeintaan tyydyttäväksi.

             Lue
             Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

             touko 02

             Vajaa vuosi isoon uudistukseen – Näin positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa ylivelkaantumiseen

             Zolvan palveluasiantuntija Sara Seppälä uskoo vakaasti, että positiivinen luottotietorekisteri suitsii suomalaisten ylivelkaantumista.

             Lue
             This site is registered on wpml.org as a development site.